Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
1. Verdenskrig
//
Kontakt forfatteren

Om forfatteren - Birgitte Thomassen

Birgitte Thomassen er cand.mag. i historie, psykologi og idræt.

 

Hun underviser ved Ishøj Gymnasium, CPH West.

 

Hun har arrangeret studierejser til Belgien for såvel elever som lærere i gymnasieskolen. Du er velkommen til at kontakte Birgitte, hvis du vil have tip og tricks til at arbejde med 1. Verdenskrig på studieture til Bruxelles og Belgien eller perioden 1870-1914 og krigen på en studietur til London.

 

Du kan kontakte Birgitte på birgitte.thomassen1 @ skolekom.dk.

 

Birgitte har også skrevet bøgerne Psykiske lidelser og Psykiske problemer.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk