Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Holocaust
//
Om forfatteren

Om forfatteren - Jacob Halvas Bjerre

Jacob Halvas Bjerre er BA i historie fra King's College i Canada samt BA i historie fra Københavns Universitet.

 

Han har i mange år beskæftiget sig med Holocaust og har bl.a. undervist på Auschwitz-dagen ad flere gange. Han har ligeledes arbejdet som rundviser på Dansk Jødisk Museum.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk