Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
De baltiske lande
//
Om forfatteren

Om forfatteren: Peter Kyhn

Peter Kyhn er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han har en ph.d.-grad fra Lunds Universitet, hvor han også er ansat. 

Peter Kyhn er forfatter til en lang række artikler om Estlands historie, baltiske samfundsforhold og dansk-baltiske forbindelser samt medredaktør af bogen 50 år med finsk-ugriska studier i Lund (1999). Han er ligeledes forfatter til Politikens Turen går til Estland, Letland og Litauen. Han har været redaktør på Nyhedsbrevet Estland i årene 1997-1999. 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk