Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur

Her kan du finde litteratur om den kolde krig og Danmark.

Der er følgende kategorier:

 

Oversigtsværker om international politik under Den Kolde Krig

Bay, Sv. Aa.: Kilder til belysning af forholdet mellem Sovjetunionen og Vestmagterne 1945-55. Gyldendal, 1982.

Bender, Johan & Hans-Kurt Gade: Stormagtspolitikken 1942-1982 – Belyst ved kilder. Munksgaard, 1983 (9. opl., 1998).

Bryld, Carl Johan & Harry Haue: Den Nye Verden 1945-1995. Systime, 1995.

Bryld, Carl Johan & Harry Haue: Kilder til Den Nye Verden. Systime, 1997.

Isaacs, Jeremy & Taylor Downing: Cold War. Bantam Press, 1998.

Jensen, Palle Roslyng: Fra kold krig til ny verdensorden. Gyldendal, 2003.

Gaddis, John Lewis: We Now Know: Rethinking Cold War. Oxford University Press, 1997.

Human Security Centre: Human Security Report 2005. Oxford University Press, 2005.

 

Litteratur om amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

Bjøl, Erling: USA’s historie. Gyldendal, 2005.

Kristensen, Hans Møller: The Neither Confirm Nor Deny Policy. Upubliceret manuskript, 2000.

Mortensen, Simon Valentin & Michael Boas Pedersen (red.): Med vold og magt – USA’s imperiale strategier efter 1945. Den jyske historiker, nr. 113-114, 2006.

Norris, Robert S.; William M. Arkin & William Burr: Where They Were. The Bulletin of the Atomic Scientists, no. 6, vol. 55, 1999, pp. 26-35. (Kan også ses på www.bullatomsci.org).

Mørch Søren & Anne Okkels Olsen: USA's nye verdensorden. Krigen mod Saddam Hussein, al-Qaida og Taleban. Systime, 2006.

Patterson, James T.: Grand Expectations – The United States, 1945-1974. Oxford University Press, 1996.

Reske-Nielsen, Erik: Den militære balance efter 1945. Gyldendal, 1978.

 

Danmark under og umiddelbart efter Anden Verdenskrig

Bryld, Claus & Anette Warring: Besættelsestidens som kollektiv erindring. Roskilde Universitetsforlag, 1999.

Christensen, Claus Bundgård; Niels Bo Poulsen & Peter Scharff Smith: Under Hagekors og Dannebrog. Ascenhoug, 1997.

Dethlefsen, Henrik & Henrik Lundbak (red): Fra Mellemkrigstid til Efterkrigstid. Museum Tusculanums Forlag, 1998.

Lidegaard, Bo: I kongens navn, Henrik Kauffman i Dansk Diplomati 1919-58, 2. udg. Samleren, 1999.

Lidegaard, Bo: Overleveren 1914-1945. Dansk Udenrigspolitisk Historie, bd. 4. Gyldendal, 2004.

 

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik under Den Kolde Krig

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS): Danmark Under Den Kolde Krig – Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991. DIIS, 2005.

Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI): Grønland under Den Kolde Krig, bd. I+II. DUPI, 1997.

Due-Nielsen, Carsten m.fl. (red.): Danmark, Norden og NATO 1948-1962. DUPI & Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991.

Gravesen, Bent; Niels Jul Nielsen og Rasmus Mariager: Arbejderbevægelsen og udenrigspolitikken 1924-1999. Arbejderhistorie, København 1999.

Hækkerup, Per: Danmarks Udenrigspolitik. AOF, 1965.

Kristensen, Hans Møller: How Denmark Learned to Live the Bomb. Upubliceret manuskript, 1994.

Lammers, Karl Christian: Hvad skal vi gøre ved tyskerne bagefter? – Det dansk-tyske forhold efter 1945. Schønberg, 2005.

Lidegaard, Bo: Den højeste pris – Povl Bang-Jensen og FN. Samleren, 1998.

Midtgaard, Kristine K.N.: Jutlandia-ekspeditionen – Tilblivelse og Virke 1950-53. DUPI, 2001.

Midtgaard, Kristine K.N: Småstat, magt og sikkerhed. Danmark og FN 1949-65. Syddansk Universitetsforlag, 2005.

Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume: I blokopdelingens tegn. Dansk Udenrigspolitisk Historie, bd. 5. Gyldendal, 2005.

Petersen, Nikolaj: Europæisk og Globalt Engagement. Dansk Udenrigspolitisk Historie, bd. 6. Gyldendal, 2004.

Thomsen, Birgit Nüchel (red.): Temaer og brændpunkter i dansk politik efter 1945. Odense Universitetsforlag, 1994.

Udenrigsministeriet: Dansk Sikkerhedspolitik 1949-1966, bd. I-II. Udenrigsministeriet, 1968.

Udenrigsministeriet: Nye Grænser: Den danske udenrigstjeneste 1970-95. Gyldendal, 1995.

Villaume, Poul: Allieret med Forbehold. Forlaget Eirene, 1995.

 

Dansk indenrigspolitiske problemstillinger under Den kolde Krig

Blüdnikow, Bent (red.): Opgøret om Den Kolde Krig. Peter La Cours Forlag, 2003.

Boel, Erik: Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88. Akademisk Forlag, 1988.

Budtz, Lasse: Her stod vi af. Fremad, 1998.

Christmas-Møller, Wilhelm: Obersten og Kommandøren – Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokrati 1945-55. Gyldendal, 1995.

Ellemann-Jensen, Uffe: Fodfejl. Gyldendal, 2004.

Hansen, Peer Henrik & Jakob Sørensen: Påskekrisen 1948. Høst & Søn, 2000.

Lidegaard, Bo: Jens Otto Krag, bd. I. Gyldendal, 2001.

Lidegaard, Bo: Jens Otto Krag, bd. II. Gyldendal, 2002.

Nielsen, Henning: Hilmar Baunsgaard – Statsminister med tv-tække. Syddansk Universitetsforlag, 2005.

Nielsen, Niels Jul: Mellem storpolitik og værkstedsgulv. Museum Tusculanums Forlag, 2004.

Petersen, Klaus & Nils Arne Sørensen: Den kolde krig på hjemmefronten. Odense Universitetsforlag, 2004.

Plum, Mikkel: Bombardér Hovedkvarteret! Hvad venstrefløjen sagde, skrev og bedrev fra Stalins død til efter Murens fald. Gyldendal, 2000.

Rasmussen, Søren Hein: Sære Alliancer. Odense Universitetsforlag, 1997.

Sørensen, Nils Arne (red.): Den genstridige bondeDen Jyske Historiker, nr. 97, 2002.

SNU: Flådestrategier og Nordisk Sikkerhedspolitik, bd. 1-2. SNU, 1986.

SNU: Dyvig-rapporten: Danmarks Sikkerhedspolitiske Situation i 1980’erne med kommentar og debat. SNU, 1985.

Wilhelm, Preben: Demokratiets Vogtere – 50 års bestræbelser på kontrol med efterretningstjenesten. Centrum, 1999. 

 

Litteratur om Danmarks forhold til Østblokken under Den Kolde Krig

Herborg, Mette og Michaelsen, Per: Stasi og Danmark. Holkenfeldts forlag, 1996

Herborg, Mette og Michaelsen, Per: Ugræs – Danske Stasikontakter, Holkenfeldts forlag 1999

Jensen, Bent: Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. Verdenskrig, Gyldendal 1987

Jensen, Bent: Bornholm besat og befriet 1945-46, Odense Universitetsforlag 1996

Jensen, Bent: Bjørnen og Haren. Odense Universitetsforlag, 1999.

Friis, Thomas Wegener: Den Nye Nabo – DDR’s forhold til Danmark 1949-1960. SFAHs skriftserie nr. 43. Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 2001.

Friis, Thomas Wegener: Den Usynlige Front, DDR’s militære spionage i Danmark under Den Kolde Krig. Lindhardt og Ringhof, 2005.

Friis, Thomas Wegener & Andreas Linderoth (red.): DDR og Norden. Syddansk Universitetsforlag, 2005.

Hillingsø, Kjeld: Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud. Gyldendal, 2004.

Gemzell, Carl-Axel: Warszawa-pakten, DDR och Danmark. Kampen för en maritim operationsplan. Historisk Tidsskrift, 1996, vol. 96:1, s. 34-84.

 

Litteratur om Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter Murens fald

Dosenrode, Søren von (red.): Dansk Udenrigspolitik: Rammer og udfordringer ved det 21. årh. begyndelse. Rådet for Europæisk Politik & Systime, 2000.

Fledelius, Karsten: Fra Golfen til Kosovo – International militær indsats på Balkan i 1990’erne. FOV, 2000.

Frøling, Troels (red.): På sporet af europæisk sikkerhed? Atlantsammenslutningen, 2000.

Hansen, Birthe: Terrorisme på Tværs. Frydenlund, 2006.

Mathiesen, Sophie: Når småstaten fører stormagtspolitik – Danmarks sikkerhedspolitiske engagement i Baltikum i 1990’erne. FOV, 2001.

Olsen, Gorm Rye: Danmark, 11. september og den fattige verden. Columbus, 2005.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk