Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur

Armstrong, Karen: Jerusalem. Tro, historie, politik. Munksgaard 1998.

Brix, Helle Merete: Mod mørket – Det Muslimske Broderskab i Europa. Lysias 2008.

Chehab, Zaki: Inside Hamas. The Untold Story of Militants, Martyrs and Spies. Tauris 2007.

Clapham, Andrew: Human Rights: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2007.

Friedman, Thomas: From Beirut to Jerusalem. Anchor Books. New York 1989.

Følner, Hanne m.fl.: Kuplen, muren, graven. Jerusalem som helligsted for tre religioner. Gyldendal 2007.

Gauhar, Altar: The Challenge of Islam. Islamic Counsil of Europe. London 1978.

Jespersen, Karen og Ralf Pittelkow: Islamister og naivister – et anklageskrift. People’s Press 2006.

Keppel, Gilles: Gud tager revanche: Kristne, jøder og muslimer generobrer verden. Gyldendal 1991.

Koranen. Oversat af Ellen Wulf. Vandkunsten 2006.

Krarup, Søren: Dansen om menneskerettighederne. Gyldendal 2000.

Lindhardt, Svend: Hellig krig i Mellemøsten. Frydenlund 2008.

Mearsheimer, John J. og Stephen M. Walt: Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik. Gyldendal 2007.

Mertus, Julie A.: The United Nations and Human Rights. A Guide for a New Era. Routledge 2009.

Oren, Michael B.: Six Days of War. June 1967 and the Making of the Modern Middle East. Ballantine Books 2003.

Pelletiere, Stephen C.: Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupied Territories. University Press of the Pacific 2004.

Ramadan, Tariq: To Be A European Muslim. The Islamic Foundation 2002.

Rubin, Barry: The Muslim Brotherhood. The Organization and Policies of a Global Islamist Movement. Palgrave Macmillan 2010.

Schanzer, Jonathan: Hamas vs. Fatah. The struggle for Palestine. Palgrave Macmillan 2008.

Skovgaard-Petersen, Jakob: Moderne islam – muslimer i Kairo. Gyldendal 2007.

Vidino, Lorenzo: The New Muslim Brotherhood in the West. Columbia University Press 2010.

Warraq, Ibn: Derfor er jeg ikke muslim. Lindhardt og Ringhof 2004.

Østergaard, Kate: Danske verdensreligioner: Islam. Gyldendal 2006.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk