Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Polen 1918–2010
//
Litteratur

Litteratur om Polen

Her kan du finde litteratur på både dansk, engelsk, tysk og polsk om Polen.

 

Litteratur på dansk

Kolstrup, Søren: Polen i 1000 år – set fra Krakow. 2007.

 

Milosz, Czeslaw: En østeuropæers historie. 1992.

 

Nielsen, Jens Jørgen: Østudvidelsen under overfladen. 2002.

 

Nielsen, Jens Jørgen: Polske paradokser – Polens nyere socialhistorie. 2008.

 

Paldam, Martin: Udviklingen i Rusland, Polen og Baltikum. 2002.

 

Litteratur på engelsk

Davies, Norman: Hearth of Europe. 2001

 

Davies, Norman: God’s Playground, I-II. 2005.

 

Davies, Norman: Rising ´44. The Battle for Warsaw. 1988.

 

Gross, Jan: Neighbours. The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. 2001.

 

Kemp-Welch, Anthony: Poland under Communism – A Cold War History. 2008.

 

Lukowski, JerzyZawadzski: A Concise History of Poland. 2000.

 

Wolak, Arthur J: Forced Out. The Fate of Polish Jewry in Communist Poland. 2004.

 

Zamoyski, Adam: The Polish Way. 1998.

 

Zamoyski, Adam: Warsaw 1920. 2008.

 

Zamoyski, Adam: Holy Madness – Romantics, Patriots and Revolutionaries. 1999.

 

Litteratur på tysk

Bachmann, Klaus: Polens Uhren gehen anders. 2001. 

 

Bura, Piotr & Henning Tewes: Polens Weg – von der Wende bis zum EU-Beitritt. 2005.

 

Haumann, Heiko: Geschichte der Ostjuden. 1998.

 

Knapp, Radek: Gebrauchsanweisung für Polen. 2008.

 

Kutter, Amelie & Vera Trappmann: Das Erbe des Beitritts. 2006.  

 

Möller, Steffen: Viva Polonia – Als deutscher Gastarbeiter in Polen. 2008.

 

Osteuropa (tidsskrift), november-december 2006: Quo vadis, Polonia? Kritik der polnischen Vernunft (temanummer om Polen).

 

Litteratur på polsk

Tiden før 1945

 

Garlicki, Andrzej: Józef Pilduski. 1988.
Biograf over Polens største statsmand i 1900-tallet.

 

Gutman, Israel: Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim. (Vanskelige spørgsmål i den polsk-jødiske dialog).
En antologi med meget forskellige bidrag om forholdet mellem polakker og jøder.   

 

Wiszewski, Przemysław: Polacy i ich dzieje. (Polakkerne og deres historie). 2007. 
Grundlæggende indføring i polsk historie.

 

Perioden 1945-1989

Historikerkollektiv: Historia PRL 1944-1989 1-24. 2009. (Den Polske Folkerepubliks Historie).
I 24 bind beskriver en række polske historikere udviklingen af den polske folkerepublik.  

 

Kot, Wiesław: PRL – czas nonsensu 1950-1990. Poznań 2006. (Den polske folkerepublik – en absurd tid).
Forfatteren har i sin beskrivelse valgt den groteske og surrealistiske side ved systemet i Polen under kommunismen.

 

Michnik, Adam: Kosciól, lewica, dialog. 1977. (Kirke, venstrefløj og dialog).
Forfatteren var en af de førende polske oppositionelle under kommunismen. Han havde en jødisk og ateistisk baggrund. I bogen argumenterer han for et samarbejde med kirken.

 

Toranska, Teresa: Byli. 2006. (De var).
Interview med tidligere kommunister i Polen.

 

Toranska, Teresa: Oni. Wywiady z 7-ma przywódzami w rzadach polskich po 1945 roku. 1985. (Dem. Interview med syv ledere af polske regeringer efter 1945).
En række skarpe interviews med højtstående polske kommunister.  

 

Tiden efter 1989:

Golinowska, Stanislawa m.fl.: Spoleczny Report. 2005. (Samfundsrapport).
En række sociologer tegner et billede af Polen med hovedvægt på tiden efter 1989, men med linjer tilbage til tiden efter 1945.

 

Kolarska-Bobinska, Lena: Druga fala polskich reform. 1999. (Den anden bølge af polske reformer).
En analyse af de grundlæggende administrative og politiske reformer fra 1999-2000.   

 

Kołodko, Gregorz: Wedrujacy swiat. 2009. (Verden på vandring).
Refleksioner over den verden, som Polen bevægede sig ud i efter 1989, skrevet af en af Polens mest anerkendte økonomer.

 

Kolodko, Gregorz: Rozwój polskiej gospodarki – perspektiwe i uwarunkowania. 2007. (Udviklingen af den polske økonomi – perspektiver og betingelser).
En kritisk analyse af den polske økonomiske udvikling.  

 

Kowalik, Tadeusz: Systemy gospodarcze – efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. 2005. (Økonomiske systemer – positive og negative strukturelle effekter af reformerne).
En kritisk fremstilling af den polske økonomi. Bogen bygger på en venstre-keynesiansk teori. Forfatteren er en af lederne af den nye ikke-kommunistiske venstrefløj.

 

Kowalik, Tadeusz: Polska transformacja. 2009. (Den polske overgang).
En kritisk gennemgang af den polske økonomi.

 

Zaremba, Piotr & Michal Zaremba: Alfabet braci Kaczynskich. 2006. (Alfabetet ifølge brødrene Kaczynski).
En kritisk gennemgang af Kaczynski-brødrenes verdensopfattelse.

 

Jarosz, Maria: Polska ale jaka? 2005. (Polen, ja, men hvilket Polen?).
En antologi, hvor polske sociologer beskriver det moderne Polens udvikling.   

 

Möller, Steffen: Polska da sie lubic. 2009. (Det kan lade sig gøre at elske Polen).
Forfatteren er en ung tysker, som har bosat sig Polen. På en humoristisk (og kærlig) måde beskriver han de mange kulturkonflikter mellem tyskere og polakker.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk