Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Wolfgang Leonhards be- retning om »Gruppe Ulbricht«, maj 1945

I kølvandet på den sovjetiske hær fulgte de kommunistiske aktionsgrupper. Disse bestod af tyske kommunister, der i reglen havde været i eksil i Sovjetunionen under krigen. De vendte hjem for at sikre den kommunistiske indflydelse i Tyskland. Wolfgang Leonhard var medlem af »Gruppe Ulbricht«.

 

Wolfgang Leonhard: Es Muß demokratish aussehen. Die Zeit, 20. årgang, nr. 22, 07.05.1965.

 

Som medlem af denne gruppe (»Ulbricht«) kan jeg godt huske, at jeg først i midten af april for første gang hørte om denne operation. Siden januar 1945 blev der dog allerede afholdt særlige kurser for 150 udvalgte emigranter. Emnet var: »Det fremtidige politiske arbejde i efterkrigstidens Tyskland«. Helt grundlæggende – og det fortjener især at blive slået fast, fordi denne linie allerede få måneder senere ville blive ændret betragteligt – var den tese fremherskende, at Tyskland ville gennemgå en langvarig besættelsestid. I de første år af besættelsen, således hed det sig dengang, kunne der ikke regnes med tilladelsen af nye partier overhovedet. Det var derfor det kommunistiske partis opgave at understøtte besættelsesmagternes demokratiske reformer og at medvirke i de nye forvaltningsorganer. Så snart en politisk virksomhed var muligt, skulle der dannes en masseorganisation under navnet »Det kæmpende demokratis blok«. En jordreform var et mål men kunne tidligst gennemføres i sommeren 1946.

[…]

Det er næsten ikke til at tro, men sandt og samtidig typisk for forholdene i det kommunistiske Rusland under Stalin: Ikke engang ved afrejsen fra Moskva den 30. april 1945 vidste vi, medlemmerne af »Gruppe Ulbricht«, hvor vi skulle rejse hen, og hvad vi skulle til at lave i de første uger efter ankomsten til Tyskland.

[…]

Først her, i Bruchmühle, blev vi gjort bekendt med vores første opgave: Vi skulle opbygge distriktsforvaltningen i Berlin og hertil udvælge egnede antifascister.

[…]

Kommunisterne skulle ikke udgøre mere end en tredjedel af de udvalgte, således at de vestlige allierede efter deres indtog i Berlin ville kunne gøre brug af den nye eksisterende forvaltning (hvilket de også gjorde i begyndelsen).

[…]

Hver dag kørte vi nu tidligt om morgenen ud til Berlins forskellige distrikter – i begyndelsen først i de vestlige – senere på aftenen holdt vi vores møder i Bruchmühle. Enhver aflagde rapport, og Ulbricht gjorde rede for de nye anvisninger. På et af disse møder gav den senere partileder følgende direktiv: »Det skal se demokratisk ud, men vi skal have styr på det hele«.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk