Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Stalin-noten, 10. marts 1952

Stalin prøvede med dette forslag at genvinde initiativet i forbindelse med Tyskland. Han ville forhindre en vesttysk oprustning og binding til den vestlige alliance og var parat til at opgive DDR til fordel for et genforenet og neutralt Tyskland.

 

Regeringerne i USSR, USA, Storbritannien og Frankrig mener, at forberedelserne til en tysk fredstraktat skal fuldbyrdes med deltagelse af Tyskland i form af en fælles tysk regering, og at fredstraktaten med Tyskland skal udformes på følgende grundlag:

  1. Tyskland genoprettes som enhedsstat; derved gøres en ende på delingen af Tyskland, og et forenet Tyskland har mulighed for at udvikle sig som en uafhængig og demokratisk, fredselskende stat.
  2. Alle væbnede styrker fra de okkuperede magter skal trækkes ud af Tyskland senest et år fra den dato, fredstraktaten træder i kraft. Samtidig skal alle fremmede militærbaser på tysk territorium ødelægges.

[…]

7. Tyskland forpligter sig til ikke at gå ind i nogen art af koalition eller militær alliance rettet mod nogen magt, som tog del i krigen mod Tyskland med sine væbnede styrker. Territorium: Tysklands territorium er bestemt af de grænser, som blev oprettet ved stormagternes bestemmelser på Potsdam-konferencen.

[…]

Økonomiske betingelser: Ingen art af begrænsninger må pålægges Tyskland med hensyn til udviklingen af dets fredelige økonomi, som kan bidrage til væksten af det tyske folks velfærd. Ligeledes skal Tyskland ikke have oplagt nogen begrænsning med hensyn til handel med andre lande, skibsfart og adgang til verdensmarkedet.

 

Militære bestemmelser: 1) Tyskland vil få lov til at have de nationale væbnede land-, luft- ­og flådestyrker, som er nødvendige for landets forsvar. 2) Tyskland får lov til at producere krigsmateriel og udrustning, hvis mængde og type ikke må overskride de grænser, som de væbnede styrker, der oprettes i Tyskland ved fredstraktaten, har brug for.

 

Tekst 3 | Oversigten over kildetekster | Tekst 5

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk