Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Rettigheder til kildeteksterne

Bogforlaget Frydenlund, der står bag his2rie.dk, har ønsket at finde frem til rettighedsindehavere i forbindelse med de enkelte anvendte kildetekster. Skulle nogen mangle, vil der ved henvendelse til forlaget blive foretaget normalafregning i henhold til Lov om ophavsret for benyttelse af teksterne – som om aftale var indgået.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk