Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Ulbricht om Stalins fejl og forbrydelser, 23. november 1961

Den sovjetiske leder Krustjovs kritik af Stalin i 1961 førte til svære overvejelser i SED’s ledelse. Her var loyaliteten overfor Stalin udbredt. Men da den sovjetiske ledelse fortsatte sin kritiske holdning overfor stalinismen, måtte også den østtyske ledelse forholde sig til Stalins »fejl og forbrydelser«.

 

Uddrag af referat af Ulbrichts tale, 23/11 1961. Neues Deutschland, 16. årg., nr. 327.

 

Jeg tror, vi alle er enige i en bestemt fordømmelse af de, under Stalins ledelse, begåede fejl og forbrydelser. Jeg tror, vi alle er enige i, at bestemte og grundlæggende forholdsregler må træffes for at forhindre, at sådanne ting ikke vil kunne gentage sig. Det sovjetiske kommunistpartis Centralkomité og kammerat Krustjov personligt har gennem deres konsekvente og succesrige kamp for fjernelsen af den skadelige personkult erhvervet store fortjenester i hele den internationale arbejderbevægelses navn.

At det dog stadig er nødvendigt at fortsætte den åbne kamp på dette område, viser det albanske arbejderparti og den albanske regerings adfærd. Der ikke kun har krænket fællesbeslutningerne, som blev truffet af kommunistiske arbejderpartier og Warszawa-pagten, men de forherliger også ideologisk den stalinistiske kurs og er ved at begå de samme fejl.

[…]

Når spørgsmålet bliver stillet, hvordan disse fejl var mulige, så vil jeg gerne henvise til Centralkomiteen for SUKP’s resolution fra juni 1956. Vi må forestille os Sovjetunionen dengang, omgivet af fjender og førende en hård indre klassekamp. Under disse forhold afskaffede Stalin det leninistiske partis normer i partiet, fjernede ledelsens kollektivitet og misbrugte statsmagten. Rødderne til disse fejl og forbrydelser lå altså i ledelsens manglende kollektivitet, i afskaffelsen af den demokratiske centralismes leninistiske normer i parti og stat. Dermed fremmedes også den sjælløse bureaukratisme. Der bliver spurgt: Hvilke garantier er der, for at lignende fejl ikke gentager sig?

Dette spørgsmål er udførligt besvaret i Centralkomiteen for SUKP’s regnskabsberetning. Der er blevet skabt faste garantier mod en gentagelse ved: Genindførelsen af de leninistiske normer i partiarbejdet og i arbejdet i rådene, gennem de beslutninger omkring de nye normer i lovgivningen, og sikringen af borgernes personlige frihed såvel som forbindelsen mellem på den ene side partiledelsen og statsledelsen og folket på den anden side og ikke mindst gennem en skånselsløs afsløring af alle fejl.

 

Tekst 9 | Oversigten over kildetekster | Tekst 11

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk