Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Centralkomiteen for SED’s kondolencetelegram til Sovjetunionens kommunist- parti i anledning af Stalins død, 6. marts 1953

I DDR nåede dyrkelsen af Stalin nærmest hysteriske højder. Hans personlige regimente i forhold til DDR blev tydeligt ved flere lejligheder. For ham var DDR en brik, som han kunne bruge i det politiske spil. Men for østtyskerne var han den store leder.

 

Kilde: DDR. Dokumente zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945-85. Dtv 1985, s. 193-194.

 

Dyrebare kammerater

Tysklands Socialistiske Enhedsparti og befolkningen i den Tyske Demokratiske Republik bærer med Dem og hele det sovjetiske folk den umådelige smerte, der har ramt os efter den store leder af den fremskridtsvenlige menneskehed, Josef Vissarionovitj Stalins, død.

Meddelelsen om, at medkæmperen og den geniale fortsætter af Lenins sag, vores vise lærer og faders hjerte har holdt op med at slå, opfylder alle kammerater, alle tyske venner af freden og demokrater med største sorg.

Med Josef Vissarionovitj Stalin er marxisme-leninismens store videnskabsmand, den vise leder af arbejderne i kampen om socialismen, det sovjetiske folks geniale feltherre i den Store Fædrelandskrig, den enestående kæmper for bevarelsen og konsolideringen af freden i verden gået bort.

J. V. Stalins livsværk vil i århundreder påvirke verdenshistoriens gang.

[…]

Centralkomiteen for Tysklands Socialistiske Enhedsparti lover ved den store udødelige leders grav: Tysklands Socialistiske Enhedsparti vil i endnu højere grad slutte op omkring den af Stalin smedede Centralkomite for Sovjet-unionens Kommunistiske Parti; SED vil til enhver tid være trofast overfor J.V. Stalins sejrrige lære; SED vil på basis af den stalinistiske lære styrke sine rækker ideologisk og organisatorisk; SED vil mangedoble sine anstrengelser for, at Marx og Engels, Lenin og Stalins sag vil føres til sejr i hele Tyskland. SED vil fremhæve og ophøje Stalins geniale henvisning i sin tale på SUKP’s 29. partikongres, hvor han talte om bourgeoisiet, der havde kastet banneret for den demokratiske frihed, nationale uafhængighed og suverænitet i støvet.

SED vil gøre vores store leders politiske testamente til retningslinie i sin kamp

imod alle nationale forrædere og den der vil splittepartiet, imod alle krigsagitatorer og fredens fjender.

[…]

I denne sorgens tid lover vi ubrydelig samhørighed med Centralkomiteen for SUKP, den ledende kraft i den internationale arbejderbevægelse.

J.V. Stalin er ikke længere i blandt os, men hans værk lever til evig tid. Vi lover at virkeliggøre hans arv med indsats af alle vore kræfter til fordel for hele det arbejdende folk.

Længe leve Marx, Engels, Lenin og Stalins uovervindelige sag! Længe leve Centralkomiteen for Sovjetunionens Kommunistiske Parti!

Længe leve det tætte, ubrydelige venskab mellem det tyske og sovjetiske folk.

 

Centralkomiteen for Tysklands Socialistiske Enhedsparti.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk