Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Ulbrichts ti bud, juli 1958

SED prøvede med forskellige opråb eller appeller at fremme en socialistisk moral. På partiets 5. partidag præsenterede Ulbricht sine 10 bud. Men kunne disse bud erstatte ytringsfriheden, forbedre leveforholdene eller demokratiet?

 

Walter Ulbricht: Du sollst… – die zehn Gebote der sozialistische Moral. I Matthias Judt (1997): DDR-Gesichte in Dokumenten. Forschung zur DDR-Gesellschaft, Berlin, s. 55-56.

 

Kun den, der aktivt går ind for socialismens sejr, handler moralsk og ægte menneskeligt i fjernelsen af menneskets udbytning af mennesket. Derfor kommer det an på at give sit liv en ny mening, et fast holdepunkt og et klarere perspektiv.

Det nye socialistiske menneskes moralske ansigt, der udvikler sig i den ædle kamp for socialismens sejr, bliver bestemt af overholdelsen af de grundlæggende morallove:

  1. Du skal til enhver tid sætte dig ind for arbejderklassens internationale solidaritet og de socialistiske landes ubrydelige samhørighed.

  2. Du skal elske dit fædreland og være parat til at bruge din styrke og dine færdigheder i forsvaret af Arbejder- og Bondestaten.

  3. Du skal hjælpe med at afskaffe menneskets udbytning af andre mennesker.
  4. Du skal gøre gode gerninger for socialismen, idet socialismen fører til et bedre liv for alle arbejdere.

  5. Du skal i opbygningen af socialismen handle i den gensidige hjælps og kammeratlige samarbejdes ånd, agte kollektivet og tage dens kritik til dig.

  6. Du skal beskytte og øge folkets ejendom.

  7. Du skal stræbe efter at forbedre dine resultater, være sparsommelig og styrke den socialistiske arbejdsdisciplin.

  8. Du skal opdrage dine børn i fredens og socialismens ånd til alsidig dannede, karakterfaste og kropsligt hærdede mennesker.

  9. Du skal leve et ordentligt og anstændigt liv og agte din familie.

  10. Du skal være solidarisk med de folkeslag, der kæmper for deres frihed og forsvarer deres nationale uafhængighed.

 

Disse morallove, den nye socialistiske sædeligheds påbud, er en fast bestanddel af vores verdensopfattelse

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk