Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Den internationale kristne ambassade, dansk afdeling

Teksten er ICEJ’s formålserklæring og er fra deres  egen hjemmeside: www.icej.dk/default.asp?id=1085.

 

  • At vise omsorg for det jødiske folk og især for staten Israel, ved at sætte fokus på Ordet i Esajas 40,1: Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud.
  • At minde kristne og opmuntre til bøn for Jerusalem og landet Israel.
    At være et center, hvor kristne fra hele verden kan blive orientret om, hvad der finder sted i landet Israel, og blandt det jødiske folk med det formål at skabe den rette holdning til Israel.
  • At styrke kristne ledere, kirker og organisationer til at øve effektiv indflydelse i deres lande på vegne af det jødiske folk.
  • At påbegynde eller hjælpe med projekter i Israel, omfattende økonomisk indsats for trivsel blandt alle, som lever i Israel, uanset race, baggrund eller religion, og

At øve forsonende indflydelse mellem arabere og jøder.

 

Tekst 48 | Oversigten over kildetekster

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk