Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Malcolm Heddings afvis- ning af postmillenarismens lære

Malcolm Hedding er som dispensationel premillenarist afvisende overfor de etablerede kirkesamfund og deres postmillenaristiske lære om apokalypsen.

Uddraget er fra Malcolm Hedding: Understanding Israel, 2002.

 

Kirken må mere nu end nogen sinde gøre sig klart, hvor den står. Det er ikke noget betydningsløst spørgsmål. Frafald er en glidende proces og den sker ikke fra det ene øjeblik til det næste.

Gud har gennem årtier advaret sit folk om disse forhold. Og hvad mere er, så har hans formål med Israel været klare og i høj grad synlige for alle indenfor Guds husholdning. Israel er Guds indgang til verden. Folkets genindsættelse, bevarelse og generobring af Jerusalem vil derfor blive bekæmpet af de dæmoniske kræfter overalt. I stadigt stigende omfang vil Israel på linje med de sande blod-rensede, genfødte troende blive lagt for had som verdens slemme dreng. At solidarisere sig med Israel vil blive stadig mere upopulært og dog vil Jesu synlige genkomst være bestemt af netop Israels overlevelse og åndelige genindsættelse.

Gud har en forventning om, at hans folk efterhånden har opfanget disse grundlæggende sandheder. Der er en storm på vej, og det gør mig bedrøvet at se, at mange genfødte kristne, evangelister og karismatiske kirker allierer sig med mørkets kræfter mod Israel. De er blændede af den kristne triumfalismes doktriner.

For dem vender Jesus ikke tilbage til verden, når Israel kalder ham tilbage i nødens time (Matthæusevangeliet 23.37-39), men de forventer snarere, at hans genkomst vil ske, når kirken bogstaveligt har erobret alle verdens nationer og underlagt dem sit styre. Da vil kirken, bliver vi belært om, etablere sit Tusindårsrige, og så vil den, når alle nationer har underordnet sig, invitere Jesus til at komme tilbage og overtage kontrollen.

Dette er den vildledende lære, som nu fremføres overalt, af dem, der kalder sig selv Rekonstruktionslærere eller Kongedømme Nu. I realiteten er det ikke andet end frafald. Disse vildledte falske lærere er på vej til at skubbe kirken i armene på den kommende Antikrist, som vi har set har et tilsvarende religiøst program for verdensherredømmet.

 

Tekst 25 | Oversigten over kildetekster | Tekst 27

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk