Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Artikel fra Et ord fra Jerusalem

Malcolm Hedding er sydafrikaner og præst. Han kom i 1986 til Jerusalem, hvor han virkede som præst ved ICEJ. Siden år 2000 har han været leder af ICEJ.

Malcolm Hedding har som en af lederskikkelserne inden for den politiske kristne zionisme ihærdigt arbejdet for, at jøder fra diasporaen skal foretage aliyah. Derudover har han gennem ICEJ understøttet jødiske bosættere i Israel, så de lettere har kunnet tilpasse sig deres nye virkelighed i Israel.

Hedding understøtter Israel i alle forhold: ingen tilbagelevering af de besatte områder, Israel har ret til at gennemføre etniske udrensninger, moskeerne skal fjernes fra Tempelbjerget, så det genindsatte jødiske folk kan bygge deres tempel der, adoption af bosættelser, penge til bosættere og penge til diasporajøder, der vil foretage aliyah.

Artiklen er skrevet af Malcolm Hedding og er fra august 2006.

 

Stå sammen med Israel i dag

Der er ingen emner, der fremkalder så ophedede debatter i Kirken som det at stå sammen med Israel. En stor del af denne diskussion er i virkeligheden fremkaldt af teologiske overvejelser. Der er dem, der tror, at på grund af Jesu fuldbragte værk på korset, har Israel ikke længere en national bestemmelse for Gud. Det slipper man af sted med, mest fordi Israel forkastede Jesu messianske beviser.

Guds Folk er nu alene Kirken og enhver bibelsk reference til Israels fremtid i Kanaans land, især i de Hebraiske Skrifter, skal tages i en åndelig betydning som en reference til Kirken. Det kaldes Erstatningsteologi. Selv om denne teologi er bygget på et meget usikkert fundament, er der mange retninger inden for Kirken, der stædigt holder fast ved den.


Et fast løfte
Helt ærligt: Erstatningsteologi findes ikke i Bibelen. De, der holder fast ved den, gør det udelukkende på basis af en forudsætning og intet andet! Dens destruktive virkning er bare alt for klar. Den har været brugt af antisemitter til at legitimere deres had mod jøder. Holocaust og episoder, der ligner, har været knæsat på en måde, der umenneskeliggør mennesker. Ét af eksemplerne var apartheidsystemet, der herskede i Sydafrika i næsten 50 år.

Dertil kommer, at en stor del af den antiisraelisme, som eksisterer i kirken i bred betydning, udspringer fra dens rod og er på mange måder den ny slags antisemitisme. Erstat­ningsteologiens frugt er ­enkelt sagt dårlig!

Fra et teologisk perspektiv kan Erstatningsteologien kun eksistere, hvis man kan bevise, at pagten med Abraham er ophævet. Dette er i virkeligheden meget vanskeligt, hvis ikke umulig, fordi Galaterbrevets 3. kapitel fortæller, at alle de velsignelser, Jesus købte os, blev givet til verden for at opfylde Abrahampagtens krav (Gal 3,8-9. 13-14. 29).

Dertil kommer, at Hebræerbrevet opmuntrer os til under den nye pagt at stole på Gud, fordi Han er trofast og aldrig bryder et løfte. I dette tilfælde er det løfte, der henvises til, pagten med Abraham, som ikke alene erklærer Guds løfte om at velsigne verden, men også Hans løfte, som bekræftes ved enhøjtidelighed, at Han ville give Kanaans Land til det jødiske folk som en
evig ejendom. (Heb 6,13-20. 1 Mos 17,7-8)


En ny teori
Bevise, at pagten med Abraham er ophævet, er således næsten umulig. Stillet over for denne kendsgerning er der nogle erstatningsteologer, der fortæller, at den ikke er ophævet, men rekonstrueret! Dvs. den del af Pagten, som lover et evigt hjemland til jøderne, er fjernet. Det er her værd at notere sig fire ting om dette:

Den er bare en forudsætning. Ingen steder lærer eller bekræfter Bibelen dette synspunkt.

Den angriber Guds karakter. I 1 Mos 17,7-8 siger Gud, at Kanaans Land er givet til det jødiske folk som en evig ejendom. Hvis Erstatningsteologien var sand, ville den gøre Bibelens Gud til en løgner! Selv den fordærvede profet Bileam vidste, at Gud er ikke et menneske, så Han lyver ikke. (4 Mos 23,19)

Denne teologi modsiger Skriften overalt. Også Jesus talte om en sidste dages samling af jøderne i Kanaans Land og specielt i Jerusalem, og Han forsikrede, at Riget ville blive genoprettet for Israel på Zion for en tid, Hans Far kendte (Luk 21,24. ApG 1,6-17).

Jeremias forsikrer, at Israel ville blive samlet igen efter en revselse og et eksil og eksistere som nation for evigt ind for Gud (Jer 31,10-12 og 31,35-37). Faktisk taler alle de hebraiske profeter meget ligeud om en fremtidig genoprettelsens dag for Landet og herlighed til Israel (Joel 3,18-21).

Den er modbevist af historiske begivenheder. Israels genoprettelse i vor tid bekræftes på bemærkelsesværdig måde af Bibelen. At overse dette kræver, at man reducerer det hele til bemærkelsesværdige sammenfald! Jeg har mødt mange teologer, der er parat til at gøre det. Der var endda én, der skrev: »Vore dages Israel er virkelig et bemærkelsesværdigt mirakel med bibelske beviser, som synes at være forbløffende. Men helt ærligt, så er dette mirakel umoralsk!«.
Så stor er blindheden hos erstatningstilhængerne. De har besluttet sig, og vi skal ikke forvirre dem med fakta! Fakta som jødernes hjemvenden fra hele verden, Jerusalems genoprettelse, genoprettelsen af Landets landbrugsmæssige potentiale, jødernes tilbagevenden fra Rusland, den globale diskussion om Jerusalem og det verdensvide fænomen, at kristne elsker Israel og beder for det. Alle disse fakta er omtalt i Bibelen!


Nærmere eftersyn
For at bevise deres opfattelse er der mange i Erstatningslejren, der henviser til en passage i Gal 3,15-16, som erklærer, at Guds løfte til Abraham ikke siger »til dine afkom« – i flertal – men »til dit afkom« – i ental – som betyder Jesus. Således fortælles det, at efter Jesu komme har jøderne tabt retten til Kanaans land som en forjættet arv.

Igen, alt dette er bare spekulation. Hvad, Paulus siger, er, at Israels Træs frugt er Jesus. Dette var altid Guds hensigt. Uden træet kan der naturligvis ingen frugt blive. Det er grunden til, at Evangeliet giver en detaljeret liste over Jesu familietræ! Men det har dog slet ikke noget med Erstatningsteologi at gøre.

For kristne er Jesus det middel, gennem hvilket Guds evige livs velsignelser er givet til nationerne. Det er vi alle enige om. Men hoppe derfra og til at erklære, at det beviser Erstatningsteologien, er latterligt. Hvis der er noget, Gal 3 gør, er det stærkt at støtte pagten med Abraham i dens originale form ved at erklære, at den ikke kan blive og aldrig er blevet annulleret (Gal 3,17-18), og at Gud gennem Jesus har opfyldt løftet, Han gav om at velsigne alle nationer Gal 3,13-14. 29). Der er intet nyt i alt dette og helt sikkert ingen antydning af erstatningsteologi. I virkeligheden er Israels Træ sundt (Rom 11,16), har båret masser af frugt (Rom 11,24-26) og vil stadig blomstre og bære frugt som aldrig før.


Den Uduelige Messias
Ifølge den hebraiske profet Zakarias vil der komme en fremtid, hvor alle nationer vil søge at komme imod Israel for at fjerne det fra Jerusalem (Zak 12,7-9). Her må spørgsmålet stilles: »Hvorfor vil Messias komme for at forsvare det, som for erstatningsteologer er en historisk tilfældighed uden bibelsk grundlag? Er Han uduelig, eller er vor tids genoprettelse af Israel et vidnesbyrd om Guds hånd og hensigt?«. Jeg tror, det sidste er sandt.


Kolliderende tanker
Israels rejse – som inkluderer dets nutidige genoprettelse i dets ældgamle hjemland – vil altid blive bestridt. Sådan er dets historie. Denne rejse vil ifølge dets profeter slutte med, at Israel møder sin Messias. Det vil indlede »Forløsningens Tidsalder«, som de jødiske vismænd kaldte den (Zak 14).

De, der vedkender sig Erstatningsteologien, kan ikke ramme Guds hensigt på dette område, og i mange tilfælde vil de opdage, at de modarbejder den. Denne vægring ved at stå sammen med Israel er endda mere alvorlig, fordi de ender med at stå sammen med dets fjender, og det kan betyde støtte til islamisk terrorisme! En menighed i denne stilling er langt fra Guds hjerte og har glemt advarslen i Abrahampagten: »Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande«. (1 Mos 12,3)

Lad os gøre det klart: Den store majoritet af kristne, som elsker Israel, er fra den evangeliske verden, den eneste verden, som gentagne gange har oplevet vækkelse gennem århundrederne. De har derfor ikke en dobbelt pagt i deres tanker, men genkender Guds unikke værk i Zions genoprettelse. De er blevet berørt af Gud til at velsigne denne genoprettelse og støtte den med ubetinget kærlighed.

 

Jeres i Jesus,

 

Malcolm Hedding

Direktør for den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk