Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Malcolm Hedding om det jødiske folks afhængighed af Antikrist

Malcolm Hedding er glad for Israel og det jødiske folk, men han fastholder som andre kristne zionister, at det jødiske folk som hårdnakkede Kristusfornægtere kun kan komme til Kristus via skuffelsen over at have forladt sig på Kristi efterligning: Antikrist.

Uddraget er fra Malcolm Hedding: Skjebnedager, 2005.

 

Ned gennem tidsaldrene har Israels særlige nationalkarakter resulteret i, at folket først har fundet frem til den virkelige sandhed på grund af, hvad vi kan betegne som den efterlignede sandhed. Vi finder ikke noget klarere eksempel på dette, end det vi har gennem åbenbaringen af monoteismen og loven givet til Moses på Sinai Bjerg.

Lige præcis på det tidspunkt, da denne store åbenbaring fandt sted, byggede og tilbad Israels børn et efterlignet billede, nemlig guldkalven. Denne hedenske handling stod i modstrid til alt det, som Gud åbenbarede for Moses på det hellige bjerg.

Så for at symbolisere, hvor tåbelig deres tilbedelse af efterligningen var, tog Moses de første stentavler, hvor Guds lov var skrevet, og knuste dem for øjnene af israelitterne. Dette var en handling, der demonstrerede deres oprør mod Guds åbenbaring (2. Mosebog 34.9).

 

[…]

Og nu er det samme billede i færd med at blive malet igen. Lyset fra den sande Messias, Jesus fra Nazaret, vil først skinne ind i det jødiske hjerte, når de har levet gennem lyset fra den onde efterligning, Antikrist. Sådan har det altid været med Israel, og sådan vil det også være i fremtiden. Antikrist vil ved Guds suverænitet berede Israel for forløsningen (Daniels Bog 2.9-10 og Sakarias Bog 12.10).

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk