Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Malcolm Heddings skepsis over for FN og de etablerede kirkesamfund

Uddraget er fra Malcolm Hedding: Understanding Israel, 2002.

 

Vi bør være endog meget skeptiske over for kristne ledere, der i deres lære om Israel er at finde på linie med FN og alle verdens øvrige antigudelige organisationer.

Biblen lærer, at vores verden befinder sig under djævelens kontrol (1. Johannesbrev 5.19). Hvad mere er, så beskrives Satan som mørkets og ondskabens væsen, som blænder de vantro, så de ikke kan forstå skriftens sandhed. (2. Korinthierbrev 4.4).

En kirke der hurtigt og uden besvær bringer sin lære om Israel i harmoni med verdens er sandelig blevet narret!!!

 

Tekst 26 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk