Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Malcolm Hedding om den politiske genindsættelses primat

De politiske kristne zionister legitimerer som kristne deres rent politiske arbejde for den jødiske stat med, at Gud med den dobbelte pagt og de to kaldede folk eksplicit har villet det sådan, at Israel blev genindsat som jøder, dvs. hedninge, der ikke tror, at Jesus var deres Messias Jesus.

Når folket først er indsat, vil det imidlertid i tidens fylde også blive genindsat i troen på Jesus Messias, men i den orden. Det er derfor ICEJ og de øvrige politiske kristne zionister forbudt at bedrive mission blandt jøder. Dette har gjort ICEJ meget populær i Israel!

Uddraget er fra Malcolm Hedding: Understanding Israel, 2002.

 

Ved afslutningen af dette afsnit vil jeg gerne pointere, at skriften taler om Israels genindsættelse i landet før end dets genindsættelse i Gud. (Jeremias 32.37-39). Og Ezekiel fremfører den samme pointe i 36.23-25.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at begge disse skriftsteder taler om den politiske genindsættelse forud for den åndelige genindsættelse. Derek Prince skriver: »Genindsættelsens første del er politisk, men endemålet er den åndelige rensning for al urenhed«

Vi kan derfor forvente, at Helligånden i årerne, der kommer, vil intensivere sit arbejde med at udrydde al vantro i Israel. Det er profeten Zacharias enig i, for han skriver det samme i Zacharias Bog 12.10.

 

Tekst 24 | Oversigten over kildetekster | Tekst 26

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk