Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Den kristne zionismes fravær i analyserne

Teksten giver et eksempel på, hvor undervurderet den kristne zionisme er.

Artiklen er bragt i Berlingske Tidende 5. september 2007 og er skrevet Louise Sigsgaard.

 

Had og terror. Israel ruster sig til en fejde med to professorer fra blandt andet Harvard Universitet. Professorerne mener, at Israel og Israels lobby har ført amerikansk udenrigspolitik på afveje. Prisen er, at had og terror mod USA og dets allierede tager til, siger de. Og at USA har forsømt at presse Israel til fred.

JERUSALEM: Selv hvis USA havde fem efterretningsvæsner som CIA, ville Amerika ikke kunne få information af den høje kvalitet, som Israel forsyner USA med.

Sådan sagde general George Keegan, pensioneret efterretningschef for det amerikanske luftvåben, i 1986.

USA’s evne til at forsvare sig »skyldes israelske efterretninger mere end noget andet efterretnings-input,« lød det.

Men det var dengang – dette er nu. I en ny bog, »The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy,« der udkommer i dag, klandrer to professorer fra to af USA’s mest anerkendte universiteter, USA for at være alt for ukritisk i sin støtte til Israel. En politik, der har været skadelig for USA selv, for USA’s allierede, bl.a. Europa, og ikke mindst for Israel, lyder det fra Stephen Walt fra Kennedy School of Government på Harvard Universitet og John Mearsheimer fra Chicago Universitet. Ifølge de to professorer i international politik har USA naivt ladet sig trække rundt i manegen af den magtfulde og aggressive jødiske lobby i USA, AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee, red.)

Prisen for denne ubetingede støtte til Israel har været høj, pointerer Stephen Walt, tidligere rektor på Harvards Kennedy School, i et interview med Berlingske Tidende:

»Den israelske lobbys indflydelse skaber problemer på adskillige fronter. Den øger den fare for terror, som alle stater står overfor – inklusive USA’s europæiske allierede. USA har tilladt den israelsk-palæstinensiske konflikt at fortsætte. Selv om man har haft talrige muligheder for at lægge pres på Israel. Det har også været dårligt for Israel. Konflikten er et magtfuldt rekrutteringsredskab for ekstremister og bidrager til radikal islamisme i Europa og Asien«.

De to professorer skrev sidste år en artikel med samme budskab i det anerkendte britiske magasin »London Review of Books«. Artiklen vakte stor furore og voldsom vrede i pro-israelske kredse i både USA og Israel. Og Israel er nu i færd med at ruste sig til en ny fejde.

Samme dag som Walt/Mearsheimer-bogen udkommer, fører Abraham H. Foxman, national direktør for »Anti-Defamation League« kniven i et israelsk modangreb. »The Deadliest Lies: The Israel Lobby and the Myth of Jewish Control« hylder Walt/Mearsheimer-tesen i anti-semitiske gevandter og siger, at de amerikanske professorer gentager en »gammel anti-semitisk and«. Modangrebet er som et ekko af sidste efterårs hidsige debat, hvor den amerikanske kommentator Dana Milbank i Washington Post skrev, at Walt og Mearsheimer var »to professorer med blå øjne og germanske efternavne«.

 

Sexede teorier
Israel og den israelske lobby i USA siger ellers officielt, at de ikke vil nedlade sig til at beskæftige sig med professorernes kritik. En talsmand for det israelske udenrigsministerium forklarede den højreorienterede israelske avis Jerusalem Post, at ministeriet har valgt at ignorere bogen, fordi Israel ikke vil »øge bogens salgstal« ved at skyde tilbage.

Lobby-organisationen AIPAC vil også undgå mudderkastning, der ville kunne distrahere organisationens arbejde, lyder det. Israels tidligere ambassadør i USA Danny Ayalon klandrer bogen for at være »useriøs« og »mangle akademisk dybde«. Men Ayalon har fremhævet, at han støtter strategien om at ignorere bogen.
Men selv om Israel officielt forsøger at afværge kritikken med et skuldertræk, er autoriteter i det israelske samfund dybt bekymrede over angrebet og den udvikling, det er udtryk for. I en ny meningsmåling bad det anerkendte magasin Foreign Affairs 108 amerikanske eksperter i international politik svare på spørgsmålet, om Israel tjener USA’s sikkerhedspolitiske interesse. Hele 14 procent siger, at Israel er det land, der mindst tjener USA’s sikkerhedsinteresse. Undersøgelsen har vakt røre og bekymring i Israels diplomati.

Dore Gold, tidligere israelsk FN-ambassadør og direktør for Israels PR-kontor, er da også draget til USA for at charme amerikanerne tilbage i folden som et »preemptive strike« (et præventivt angreb, red.) forud for Walt/Mearsheimer-bogen. Rustet med et notat, der beskriver Israels bidrag til amerikansk sikkerhed, har han allieret sig med det amerikanske PR-firma Shirley and Bannister.

Og Arieh O’Sullivan, talsmand for »Anti-Defamation League«, indrømmer, at angrebet kan få svedperler frem på hans pande:

»Disse bøger med konspirationsteorier er særdeles sexede blandt akademikere og vil blive pensum på amerikanske universiteter«.

 

USA’s sikkerhed i fare
Walt/Mearsheimer-bogen ligger allerede nummer et på Amazons hitliste over bøger om israelsk historie og nummer ti på listen over amerikansk historie. Forfatternes hovedargument er, at en løs koalition af individer og organisationer former amerikansk udenrigspolitik i en pro-israelsk retning. Denne lobby har fået gennemført en udenrigspolitik, som hverken er i USA’s nationale interesse eller i Israels interesse på lang sigt.

Ingen anden »etnisk lobby« har på lignende vis drevet amerikansk politik væk fra USA’s nationale interesse, lyder det. Der er intet galt med at kæmpe for sine interesser eller støtte Israel; den israelske lobby »er det modsatte af en konspiration,« skriver forfatterne. »Hvad der adskiller den er kort sagt dens effektivitet«. Forfatternes pointe er, at det må være muligt at diskutere forholdet mellem Israel og USA, men at det næsten er umuligt uden at blive kaldt anti-semitisk. En tese balladen om bogens offentliggørelse påviser; mange organisationer har aflyst foredrag af professorerne for at styre uden om fejden.

Bogen hævder, at USA’s politik i Mellemøsten afspejler Israels interesser – snarere end USA’s egne. Israel og lobbyen har i forhold til Iran skubbet USA i en aggressiv retning og over de seneste 15 år ødelagt muligheden for »detente« – optøning.

Og »hvis det ikke var for Israel og lobbyen«, lyder det, »ville USA ikke være i Irak i dag«. Megen af den udenrigspolitik, USA fører i dag, sker på Israels foranledning, skriver forfatterne, og det »har bragt USA’s nationale sikkerhed i fare«.

Men også blandt amerikanske politikere møder bogen og dens teori stor modstand. Den amerikanske demokrat og politiker Gary Ackerman, der i denne uge var i Israel, affejede bogen som »hokus-pokus«.

Den tidligere amerikanske udenrigsminister George Shultz kritiserer i et forord til bogen om »The Deadliest Lies« angrebets præmis. USA støtter Israel, mener han, fordi begge amerikanske politiske partier og »stort set alle nationale ledere er enige med det amerikanske folk i«, at det er »politisk fornuftigt og moralsk retfærdigt«.

Gary Ackerman går skridtet videre og pointerer, at der i USA er »en større gruppe« (evangeliske kristne), som mener, at Israel har en religiøst betinget fortrinsret.

»Biblen«, siger Ackerman, »er en større sællert end disse mænds bog«.

 

Fakta: USA støtter Israel
USA støtter Israel mere end noget andet land. Israel har årligt været den største modtager af direkte økonomisk og militær bistand siden 1976. Israel modtager årligt 18 milliarder kroner i direkte støtte, hvilket svarer til en femtedel af det amerikanske bistandsbudget til udlandet.

Washington forsyner også Israel med mere avancerede våben end noget andet land i regionen og har lovet at sikre Israels væbnede styrker en »kvalitativ« fordel i forhold til sine fjender.

Hertil kommer massiv diplomatisk støtte: Siden 1982 har USA i Sikkerhedsrådet nedlagt veto mod 32 resolutioner, der var kritiske over for Israel. USA giver også Israel adgang til efterretninger, som det nægter sine NATO-allierede og har stil-
tiende accepteret, at Israel har udviklet atom-våben.

Pro-israelske amerikanere har skabt magtfulde organisationer i USA for at påvirke amerikansk udenrigspolitik. Den mest indflydelsesrige er the American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) og the Conference of Presidents of Major Jewish Organizations. Ifølge en undersøgelse fra National Journal fra 2005 er AIPAC den næstmest indflydelsesrige organisation i Washington, kun overgået af Association of Retired People.

 

Tekst 43 | Oversigten over kildetekster | Tekst 45 UDGÅR

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk