Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Den Danske Israelsmission

Teksten er Den danske Israelmissions vedtægter (love). Den kan findes på adressen: www.israel.dk.

 

AF ISRAELSMISSIONENS LOVE

§ 1. NAVN

Organisationens navn er: Den danske Israelsmission.

§ 2. FORMÅL

Den danske Israelsmissions formål er:

  • at bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne
  • at lytte til, hvad Bibelens Gud vil sige os gennem jøders vidnesbyrd
  • at fremme indbyrdes kendskab og forståelse mellem jøder og kristne og derved fjerne gensidige misforståelser
  • at modvirke og bekæmpe antisemitisme under enhver form.

 

§ 3 GRUNDLAG

Den danske Israelsmission udfører sit arbejde på den danske evangelisk-lutherske folkekirkes grund som udtryk for kirkens forpligtelse over for det jødiske folk.

Israelsmissionen (som vi kaldes i daglig tale) søger igennem et bredt samarbejde og på mange forskellige måder at komme i tale med det jødiske folk. Vi ønsker bl.a. at fremme kendskab og forståelse mellem jøder og kristne og derved fjerne gensidige misforståelser.

Vi ønsker også at fortælle jøderne om Jesus Kristus – og vi støtter menigheder i Israel, hvor jøder som bekender Jesus som Messias samles. Desuden søger vi at nå jøder i andre lande som f.eks. i USA og i fjernøsten gennem bl.a. volontørprojekter.

Israelsmissionen er medlem af LCJE (Lausanne Conference on Jeswish Evangelism), som drøfter på hvilke måder vi bedst kan bringe Bibelens ord til jøderne.

Hvad enten du er unge eller gammel, har været i Israel eller ej, så kan du arbejde med og støtte Israelsmissionen. Hovedsagen er at du har kærlighed til de Mellemøstlige folk og ønsker at være med til at præsentere Jesus Kristus som områdets eneste løsning for en varig fred!

 

Tekst 46 | Oversigten over kildetekster | Tekst 48

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk