Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Johnny Cash: When The Man Comes Around

For de dispensationelle kristne zionister er Kristi genkomst kulminationen på alle deres forventninger og forhåbninger. Kristi genkomst er den ultimative theodicé, idet alle mennesker vil få løn som forskyldt, når Guds retfærdighed endelig sker fyldest. Og det er vel denne længsel, der er deres stærkeste drivkraft i deres arbejde for Israel. Den amerikanske sangskriver Johnny Cash, der havde dybe rødder i det kristne fundamentalistiske miljø i USA, skildrer genkomsten således.

                

And I heard, as it were, the noise of thunder: One of the four beasts saying: »Come and see«. And I saw. And behold, a white horse. 
There’s a man goin’ ‘round takin’ names. An’'he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around. 

The hairs on your arm will stand up. At the terror in each sip and in each sup. For you partake of that last offered cup, Or disappear into the potter’s ground. When the man comes around. 

Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singin’. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices callin’, voices cryin’. Some are born an’ some are dyin’. It’s Alpha’s and Omega’s Kingdom come. 

And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It’s hard for thee to kick against the pricks. 

Till Armageddon, no Shalam, no Shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crown. When the man comes around. 

Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down, When the man comes around. 

Hear the trumpets, hear the pipers. One hundred million angels singin’. Multitudes are marchin’ to the big kettle drum. Voices callin’, voices cryin’. Some are born an’ some are dyin’. It’s Alpha’s and Omega’s Kingdom come. 

And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It’s hard for thee to kick against the pricks. 

In measured hundredweight and penny pound. When the man comes around. 

And I heard a voice in the midst of the four beasts, And I looked and behold: a pale horse. And his name, that sat on him, was Death. And Hell followed with him. 

 

Tekst 45 UDGÅR | Oversigten over kildetekster | Tekst 47

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk