Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 43

Brev fra Gestapo om beordringen af deportation af jøderne i Schwerin, 6. juli 1942

Kopi.

HemmeligeStatsPoliti [Gesatpo]                                                        Schwein (Meckl.) 6 juli 1942

-Stats Politi Distrikt Schwerin-                                                            Weinbergstrasse 1

 

B.Nr. II B 2 – 326/42 g.

 

Til

Politiformændene i Rostock.

 

Angående: Evakuering af jøderne mod øst.

Foregående: Ingen.

Bilag:

 

Den 11. juli 1942, skal 91 jøder fra distrikterne af Stats Politi område Schwerin evakueres mod øst. Til evakueringen, skal de jøder tages i betragtning, som er på fortegnelseslisten til de lokale politimyndigheder i slutningen af dette direktiv. For disse jøder skal den vedhæftede ejendelsdeklaration udfyldes med det samme i en kopi, og sendes til mig med speciel levering inden torsdag, 9. juli, 1942. Før udfyldelsen, skal det påpeges overfor jøderne, at den givne instruktion (bemærk) skal følges omhyggeligt. For hver person (også børn og hustruer) skal der udfyldes en separat formular. For mindreårige og hustruer, skal den juridiske repræsentant (faderen) almindeligvis tage sig af udfyldningen.  Dette gør sig også gældende, hvis der ikke er nogen ejendom eller indkomst fra de mindreårige eller hustruen. Alle lovmæssige dokumenter som refererer til eller repræsenterer ejendom eller regulering af ejendom (fx kontrakter og beviser) skal vedlægges, hvis [de er] til rådighed.

Det skal pointeres overfor jøderne, at de skal udfylde ejendelsdeklarationerne meget omhyggeligt. Det skal tydeliggøres overfor dem, at de ikke kan regne med nogen mildhed, hvis de ikke tilstrækkeligt gennemfører denne forpligtigelse, kan de se frem til strenge politiforanstaltninger, hvis det bliver fastslået at de udfyldte ejendelsdeklarationer ikke svarer til fakta.

 

Jøderne må pr. person medbringe:

1 kuffert eller rygsæk med udstyr, nemlig:

                      1 par robuste arbejdsstøvler,

                      2 sokker,

                      2 skjorter,

                      2 undertøj,

                      1 sæt arbejdstøj,

                      2 uldtæpper,

2 sæt sengetøj (betræk og lagner),

                      1 skål,

                      1 kop,

                      1 ske og

                      1 sweater.

 

                      Proviant til 3 dages march.

I tillæg hertil, 50 RM. Per person.

Forbudt at medbringe:

Værdipapirer, fremmed valuta, bankbøger, etc.

Værdier af enhver slags (guld, sølv, platin (med undtagelse af vielsesringen), husdyr.

Rationeringskortene skal fjernes og gives til det lokale økonomikontor.

Før de forlader deres lejlighed skal jøder undersøges for våben, ammunition, sprængstoffer, gift, fremmed valuta, juveler etc.

Jødernes lejligheder skal, efter de er forladt, låses og forsegles af de lokale politimyndigheder, så ingen uautoriseret person kan komme ind i lejligheden. Før lukningen af lejlighederne, skal der ifølge instrukserne specielt sørges for at gashaner, vandrør og lys er lukket.

Det skal understreges over for jøderne, før deres fjernelse, at det er omsonst at medbringe ejendele, siden de vil blive konfiskeret i transitlejren i Ludwigslust.

Rejseudgifterne fra deres hjemsted til Ludwigslust skal betales af jøderne selv.

Jøderne skal indskrives i registrene på registreringskontoret med destination ukendt. De lokale politimyndigheder er ansvarlige for udførelsen af denne aktion.

Transporten afgår fredag, d. 10. juli ’42, 7:01 fra Rostock. […]

Som transport leder for transporten fra Rostock til Ludwigslust er Kriminalassistent Schütt udpeget. Han opholder sig efter sin ankomst til Ludwigslust indtil afgangen af transporten den 11. juli ’42 – fra Ludwigslust kl. 13:39 – i Ludwigslust.

 

                      Efter ordrer

                      Undeskrevet Lange.

 

 

Toget, der afgik den 11. juli, kørte til Auschwitz. På den vedhæftede liste over jøder var der 24 navne på forskellige jøder, som levede i Rostock. Komplet udfyldt med f.eks. fødselsdato. På listen var primært opført ældre jøder. Ingen var mellem 17-29 år. De medbragte kufferter endte efter al sandsynlighed med at blive opmagasineret i Auschwitz.

 

Kilde: Hochstadt (ed.): Sources of the Holocaust.Palgrave Macmillan, 2004.

 

Tekst 42 | Oversigten over kildetekster | Tekst 44

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk