Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 44

Gestapo-rapport om det fransk-tyske samarbejde med deportation af jøder, 8. juli 1942

                                                                                                              Paris, 8. juli 1942

 

IV J SA 24

 

Ang: Yderligere transporter fra Frankrig-

         Aktionskomiteens første møde

 

Bemærk

SS-Hauptsturmführer Dannecker,

SS-Unterscharführer Herinrichsohn

Darquier de Pellepoix,

Hr. Leguay, repræsentant for politichefen,

Direktør François, Chef for fangelejren,

Direktør Hennequin, Chef for færdselspolitiet,

Direktør Tulard, Chef for den jødiske kartotekskortregistratur for præfekten for Paris,

Direktør Garnier, repræsentant for præfekten for Seine,

Director Schweblin, det anti-jødiske politi,

Hr. Gallien, kabinetchef for Darquier,

Hr. Guidot, Stabsofficer for færdselspolitiet.

 

I de indledende bemærkninger, indikerede Darquier at besættelsesmyndighederne har erklæret sig parate til at fjerne jøderne fra den franske stat, og at mødet bliver afholdt for diskutere den tekniske gennemførsel af deportationen.

Derefter startede den reelle diskussion og SS-Hauptstumführer Dannecker fastslog:

Om alle tilstedeværende mænd var fuldt autoriserede repræsentanter for deres embedsområder, således at dagens beslutninger ville være bindende og ingen yderligere spørgsmål eller ændringer ville finde sted. Alle mænd erklærede dem selv som autoriserede med fyld bemyndigelse.

 

Som følge af videre diskussion

antallet af jøder i Paris og omegn blev dernæst diskuteret.

Følgelig er der i Paris omkring 28.000 jøder som ifølge de specielle instrukser (statsløse osv.) skal arresteres. I tillæg hertil er der de russiske jøder (hvide og røde), så efter fratrækningen af de syge, uegnede til transport, og for gamle jøder, kan man regne med et antal på 22.000 jøder i Paris.

 

Ved næste punkt

Blev de faktiske arrestationsprocedurer aftalt

Gennem præfekternes inspektører, det anti-jødiske politi, og kvindelige assistenter, vil de kartotekskort der vedrører sagen blive tilvejebragt og sorteret efter arrondissement.

Derefter vil Direktør Hennequin (Det kommunale politi) modtage disse kort og distribuere dem til arrondissementernes politikommissærer. De vil foretage anholdelserne efter kortene og tilbagelevere kort på de jøder som ikke blev fundet.

Fredag, 10. juli 1942, vil kortsorteringen være afsluttet, og tidligt mandag (13. juli 42) kan aktionen foregå samtidig i alle arrondissementer.

Jøderne vil derefter blive samlet i de individuelle distrikter og herefter transporteret til hovedopsamlingsstedet (Vél d’hiver). Transporten til de individuelle lejre vil blive overtaget af franskmændene selv.

Aldersgrænser på ”16-50 år” blev fastslået.

Tilbageblevne børn vil også blive samlet et fælles sted og derefter blive underlagt Unionen af jøder i Frankrig, og bragt til børnehjem.

Alle jøder inden for aldersgrænsen, som det er muligt at transportere, vil blive arresteret. (Ikke dem i blandede ægteskaber!)

I distrikterne Seine et Oise og Seine et Marne vil aktionen blive udført af det parisiske politi efter aktionen er færdig i Paris.

 

I den forbindelse

Blev kapaciteten for de individuelle fængselslejre omtalt.

Hauptsturmführer Dannecker konstaterede følgende antal

Drancy          : 6000 jøder (kvinder og mænd)

Compiègne          : 6000      ”                    ”

Pithiviers             : 5000      ”                    ”

Beaune-la-Roland: 5000     ”                    ”

 

Den faktiske deportation af jøder mod øst.

Det blev fastslået, at der fra hver lejr skulle afgå en transport hver uge. Man kom til denne løsning, fordi hver transport behøver grundig forberedelse. (Undersøgelse af jøder, proviant, lister, etc.)

Derfor vil der hver uge afgå 4 tog med 1000 jøder i hver, til de besatte områder i øst.

Bevogtning til togene vil blive tilvejebragt af det franske politi, som der vil blive holdt tilsyn med af en løjtnant og 8 mand.

 

Proviant og udstyr for jøderne.

Hver skal forsynes med det følgende

1 par robuste arbejdsstøvler, 2 par sokker, 2 skjorter, 2 undertøj, 1 sæt arbejdstøj, 2 uldtæpper, 2 sæt sengetøj (betræk og lagener),,1 skål, 1 kop, 1 drikkebeholder, 1 ske og 1 sweater, yderligere de mest nødvendige toiletartikler.

Hver jøde må bære proviant til 3 dages march. Kun et stk. bagage (1 kuffert eller rygsæk) må medbringes.

Yderligere proviant til totalt set 14 dage (brød, mel, kartofler, etc. i sække) skal placeres i en separat godsvogn.

Repræsentanten for præfekten for Seine så ingen problemer heri.

                                                                                       [underskrift] Dannecker.

                                                                                       SS-Hauptsturmführer

 

 

 

Klokken 04:00 den 16. juli bredte 4500 franske politifolk, bærende næsten 28.000 identitetskort som identificerede deres ofre, sig som en vifte gennem Paris. De arresterede 13.152 jøder, primært kvinder og børn. Flere var nået at flygte, da der var blevet lækket oplysninger om aktionen. Alle de voksne blev sendt til Auschwitz inden for tre uger, alt imens Dannecker søgte om tilladelse til at deportere de 3500 børn under 16 år, som var tilbage efter aktionen. Da tilladelsen kom fra Berlin, blev børnene deporteret til Auschwitz.  

 

Kilde: Steve Hochstadt (ed.): Sources of the Holocaust.Palgrave Macmillan, 2004.

 

Tekst 43 | Oversigten over kildetekster | Tekst 45

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk