Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 19

Formular til Jehovas Vidners afsværgelse af deres tro, 1936

Koncentrationslejr_____________________________

              Afdeling II

 

Erklæring

Jeg,_____________________________________________________________________________

Født den___________________________i_____________________________________________

 

Laver hermed den følgende erklæring:

 

  1. Jeg har anerkendt, at den internationale bibel studerendes organisation spreder en fejlagtig lære og under dække af religiøse aktiviteter forfølger undergravende formål.

  2. Jeg har derfor fuldstændig vendt mig fra denne organisation og har gjort mig mentalt fri af denne sekt.

  3. Jeg giver hermed tilsagn om, at jeg aldrig igen vil tage del i aktiviteterne i den internationale bibel studerendes organisation. En hvilken som helst person som gør tilnærmelser med læren fra de bibel studerende, eller som på nogen måde afslører deres forbindelser med dem, vil jeg øjeblikkeligt undsige. Al litteratur fra de bibel studerende der skal sendes til min adresse, vil jeg straks aflevere til den nærmeste politistation.

  4. Jeg vil i fremtiden respektere statens love, specielt i tilfælde af krig, vil forsvare mit fædreland med våben i hånd og fuldt tilslutte mig folkefællesskabet.

  5. Jeg er blevet orienteret om, at jeg kan forvente at få fornyet min arrestation, hvis jeg skulle handle om den erklæring der er givet i dag.

________________________________________, dateret__________________________________

     Underskrift____________________________________

KL/47/4.43 5000

 

Muligheden for at afsværge sin religion, var ikke tilgængelig for jøder.

Læs evt. mere om forfølgelsen af Jehovas Vidner på: http://www.folkedrab.dk/sw53059.asp

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk