Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 17

Gestaporapport fra Bielefeld om ødelæggelserne fra Krystalnatten, 26. november 1938

Kopi

 

Statspolitiet Bielefeld, 26. november 1938.

II B 2 – 3861/38

 

Til

Det hemmelige statspoliti [Gestapo] i Berlin.

 

Angående: Protest aktion mod jøderne den 10. november 1938.

Reference: ingen.

 

I politidistrikt Bielefeld, blev 37 synagoger ødelagt under protestaktionen mod jøderne. Af disse blev 19 synagoger ødelagt af brand og 18 synagoger på andre måder. Skaderne beløber sig til omkring 450.000 RM.

 

Af virksomheder og erhvervssteder blev i alt 102 ødelagt. Af disse blev fem ødelagt af brand og 97 på andre måder. Ødelæggelserne beløber sig til 420.000 RM. Gennem ødelæggelse af erhvervsvirksomhederne, blev i alt 32 ansatte arbejdsløse, ud af dem har indtil nu tre kunnet sættes i arbejde igen. I den nærmeste fremtid vil de resterende blive forflyttet andetsteds.

 

Af private huse blev i alt 110 ødelagt eller beskadigede. Af disse brændte syv huse ned til grunden. De resterende huse er mere eller mindre slemt beskadigede. Det er i alle tilfælde muligt at reparere de beskadigede huse. Ødelæggelserne beløber sig til i alt 200.000 RM.

 

Af lejligheder blev 47 totalt ødelagte. 57 lejligheder blev mere eller mindre beskadigede. Ødelæggelserne for de ødelagte lejligheder berammer sig til i alt 250.000 RM.

 

Under aktionen mistede to personer deres liv:

 

Jøden David Schlesinger, født den 20. November 1880 i Albaxen, bosiddende i Albaxen, Nr. 10. Schlesinger sprang ud af en SA jeep efter hans anholdelse og pådrog sig et kraniebrud, af hvilket han døde.;

 

Jødinden frk. Julie Hirschfeld, født den 29 september 1856 Horn i/L., bosiddende i Horn i/L., Nordstr. 11. Hirschfeld er nærsynet og faldt på grund af dette ned af trapperne. På grund af dette døde hun på hospitalet i Darmstadt.

 

Fem personer blev kvæstede under aktionen, og jøden, Paul Stem brækkede helt sikkert nogle ribben i Herzebrock. Han er nu på hospitalet i Herzebrock. De fire andre fik lette kvæstelser. Fysiske overgreb fandt ikke sted.

 

På 21 lokaliteter fandt der tyverier sted fra jødiske forretninger eller lejligheder. Varer og andre materielle goder til en værdi af 60.000 RM. blev stjålet. I tillæg hertil blev omkring 3.000 RM. i kontanter stjålet. Indtil nu er en lille del af de stjålne artikler genfundet. Undersøgelserne fortsætter.

 

Af våben, blev der under aktionen konfiskeret, 13 automatiske pistoler, 10 revolvere, 14 jagtrifler, 7 rifler af mindre kaliber, og 6 fuglerifler, herunder blev også 100 stk. ammunition til de nævnte våben konfiskeret. Af håndvåben blev 32 sabler og bajonetter og 32 daggerter og knive konfiskeret. I tillæg hertil blev et mindre antal personlige militære våben konfiskeret.

 

I 17 synagoger blev arkivmateriale sikret og overgivet til SD til yderligere evaluering.

 

Af kontanter og bankkonti blev i alt 9.000 RM. sikret. Det har ikke været muligt at gennemføre en returnering, da ejerne er fraværende.

         

Synagogerne og de andre bygninger og erhvervsstederne var alle, uden undtagelse, forsikrede. Hvor høj forsikringspræmierne var, individuelt og sammenlagt, kan på dette tidspunkt ikke fastslås, siden de fleste policeejere blev arresteret.

 

Generelt set kan man tale om, at der eksisterer en nødsituation for de jødiske familier i hvilke de mandlige familiemedlemmer blev arresteret. Individuelle sager er, imidlertid, blevet kendte, hvor familier er i reel nød og må forlade sig på offentlig forsørgelse.

 

Blandt de 406 jøder afleveret herfra og til koncentrationslejren Buchenwald, er der indtil nu noteret 4 dødsfald. Efter ansøgning herfra er 45 jøder indtil nu blevet løsladt fra Buchenwald lejren.

 

Alle jøder har en fast intention om at emigrere. Alle jøder som er virksomhedsejere vil arisere eller lukke.

 

Aktionen af 10. november 1938 har generelt set påvirket stemningen i befolkningen ret ugunstigt.

 

Ødelæggelsen af synagoger blev faktisk kun misbilliget fra kirkelige kredse, fra både protestantisk og katolsk side.

 

Ligeledes skabte ødelæggelsen af vinduer på jødiske forretninger og private hjem ikke generel fornærmelse. Åbent kritiseret, blev på den anden side, i alle dele af befolkningen, specielt blandt arbejderne, ødelæggelsen af materielle goder, for hvilke specielt arbejderne, har ingen forståelse. Der blev konstant lavet sammenligninger med de sparsommeligheds tiltag og affaldsindsamlinger og lignende, som er en del af fire års planen, og den tankeløse ødelæggelse af ejendom.

 

Fordi aktionen var i hænderne på partiet, hvilket selvfølgelig er generelt kendt blandt befolkningen, blev bevægelsens rygte også beskadiget, fordi ungdommen flere steder blev brugt til at gennemføre aktionen. Det blev derfor i flere tilfælde observeret at skolebørn tog del i knusningen af ruder og tilmed ildspåsættelse og destruktion af møbler og lignende.

 

I den forbindelse bør det bemærkes at metoden med at rapportere om aktionens forløb gennem pressen generelt set har skabt fornærmelse. Siden, som tidligere beskrevet, befolkningen i næsten ingen tilfælde deltog i aktionen, har den fortsatte påstand fra pressen om, at det var en spontan opstand fra folket, nærmest haft en latterliggørende effekt, på grund af det faktum aktionen var organiseret ovenfra, eftersom den overalt ensartede gennemførte aktionen var umiskendelig.

 

På den anden side blev bodsgørelseslovene, bekendtgjort af General Felt Marskal Göring, mødt med accept i hele befolkningen. På samme tid er der fremkommet få protester mod arrestationen af jøderne.

 

Underskrevet Vom Felde.

 

Kilde: Steve Hochstadt (ed.): Sources of the Holocaust. Palgrave Macmillan. 

 

Tekst 16 | Oversigten over kildetekster | Tekst 18

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk