Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 36

Brev fra Rheinhard Heydrich ang. det jødiske spørgsmål i erobrede områder, 21. september 1939

SS-Obergruppenführer og politigeneral Rheinhard Heydrich blev 27. september 1939 leder af Reichsicherheitshauptamt (RSHA). RSHA samlede sikkerhedspolitiet, Gestapo, kriminalpolitiet og SS-sikkerhedstjenesten i en organisation. Organisationen var underlagt SS og spillede en hovedrolle i planlægningen og gennemførelsen af Holocaust.

 

Berlin, 21. sept. 1939

 

Chefen for Sikkerhedspolitiet

 

PP (III) – 288/39 hemmeligt

 

                      Ekspresbrev

 

Til: Ledere af alle indsatsgrupper fra sikkerhedspolitiet.

Ang. det jødiske spørgsmål i besatte områder.

 

Jeg refererer til den diskussion som fandt sted i Berlin og understreger igen, at alle de planlagte tiltag (det er, det endelige mål) skal holdes strengt hemmelige.

 

Der skal skelnes mellem:

Det endelige mål (som kræver længere perioder) og

Faserne til gennemførelsen af det endelige mål, (som straks vil blive gennemført)

 

De planlagte foranstaltninger kræver den mest grundige forberedelse i teknisk såvel som økonomisk henseende.

 

Det er oplagt, at de kommende opgaver ikke kan blive bestemt i alle detaljer herfra. De følgende instrukser og principper tjener også formålet om at tilskynde cheferne for Einsatzgrupperne til at foretage praktiske overvejelser.

 

Den første forudsætning, der står øverst for opnåelsen af det endelige mål, er koncentrationen af jøder fra landet ind til de større byer.

 

Dette skal gennemføres med hast.

 

Der må derfor skelnes:

Mellem regionerne Danzig, Vestprøjsen, Posen, Østlige øvre Silesien

Og

De resterende besatte områder.

 

Hvis muligt, skal regioner nævnt under punkt 1) gøres fri for jøder, eller i det mindste skal målsætningen være kun at opbygge få byer med en koncentration [af jøder].

 

I regioner nævnt under punkt 2) skal der skabes færrest mulige koncentrationssteder, således at senere foranstaltninger lettere kan gennemføres. I den forbindelse [skal man være] opmærksom på at kun byer, som er knudepunkter for jernbaner eller i det mindste ligger langs jernbanestrækninger, gøres til koncentrationssteder.

 

Et fundamentalt princip er, at jødiske samfund med mindre end 500 personer bliver opløst og transporteret til den nærmeste koncentrations by.

 

II)

Jøderåd bestående af ældre

I et ethvert jødisk samfund skal der oprettes et jøderåd bestående af ældre, som, så vidt det er muligt, skal bestå af de resterende betydningsfulde personligheder og rabbinere. Op til 24 mandlige jøder (alt efter størrelsen på det jødiske samfund) skal være i ældrerådet.

 

Det skal bogstavlig talt være fuldstændig ansvarligt for den eksakte og punktlige gennemførsel af alle ordrer, både givne og de der vil blive givet.

 

I tilfælde af sådanne ordrer saboteres, skal de hårdeste straffe bekendtgøres til rådene.

De jødiske råd vil foretage en krise optælling af jøder – hvis muligt kategoriseret efter køn (aldersgrupper) a) op til 16 b) fra 16 til 20 og c) over 20, og af de mest betydningsfulde erhversgrupper – i deres lokalområder, og rapportere resultaterne med det samme.

Ældrerådet skal informeres om deadlines for flytning, mulige destinationer og slutteligt om afgangsgader. De skal derefter gøres personligt ansvarlige for afgangen af jøder fra omegnen.

 

Grunden til at jøderne skal koncentreres i byerne er, at jøder har deltaget afgørende i guerilla angreb og plyndringsaktioner.

Ældrerådet i koncentrationsbyerne skal gøres ansvarlige for passende indkvartering til de jøder der ankommer fra omegnen.

 

Koncentrationen af jøder i byerne vil sikkert kræve omorganisering i disse byer, på grund af oprettelsen af den generelle politisikkerhed, således at jøder er forbudt i bestemte bydele, således at de – altid med hensyntagen til de økonomiske nødvendigheder – ikke kan, for eksempel, forlade ghettoen, gå ud efter et bestemt aftentidspunkt, etc.

 

Ældrerådene skal også gøres ansvarlige for en passende proviantering under transporten af jøder til byerne.

 

Der er ingen protest, hvis de udmigrerende jøder medbringer deres flytbare ejendele, så længe det er teknisk muligt.

 

Jøder som ikke adlyder ordren om at flytte til byerne er, i retfærdiggjorte tilfælde, tilladt en kort forlængelsesfrist. De skal gøres opmærksom på den strengeste straf, hvis de ikke overholder forlængelsesfristen.

 

Underskrevet Heydrich. 

 

Kilde:Steve Hochstadt (ed.): Sources of the Holocaust.Palgrave Macmillan, 2004.

 

Tekst 35 | Oversigten over kildetekster | Tekst 37

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk