Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 41

Stroop-rapporten om rydningen af Warszawa-ghettoen

Herunder følger enkelte af de dagsrapporter som Jürgen Stroop, der var leder af rydningen, sendte til sine overordnede.

 

A f s k r i f t

F j e r n s k r i v e l s e

 _______________________________________________________________________________

Afsender: SS – og Politiführer i Distrikt Warszawa_______________________________________

 

Warszawa, den 22. April 1943.

Akt.: I ab St/Gr.- 16 07 dagsberet. Nr. 530/43 Hemmelig.

Ang.: Ghetto aktion – eftermiddag til aften 1 v. 21.4.43.

 

Til den:

Højere SS - og Politiführer Øst

-  SS-Obergruppenführer og general for politiet Krüger –

oV.i.A

K r a k o w


Anlæggelsen af brandene opnåede i løbet af natten det resultat, at de jøder som vi ikke havde kunnet finde, til trods for vores gennemsøgningsaktioner, forlod deres gemmesteder under tagene, i kældrene, og andre skjulesteder, og dukkede op foran husblokkene for på en eller anden måde at undvige flammerne. I masser – hele familier – sprang jøder, der allerede var omspændt af flammer, ud fra vinduerne eller forsøgte at komme ned ved hjælp af sammenbundne lagner eller lignende. Der var blevet lavet tiltag, så disse jøder, såvel som de resterende, blev likvideret med det samme. Gennem hele natten var der skud fra bygninger, som angiveligt skulle være tomme. Der var ingen tab i vores afspærringskæder. 5,300 jøder blev fanget til omplacering og fjernet.  

 

 SS - og Politiführer

i Warszawa distriktet

Underskrevet: Stroop.

 

F.d.R.d.A.:

Underskrift (ulæselig)

SS-Sturmbannführer.

 

-----------------------------------------

 

A f s k r i f t

F j e r n s k r i v e l s e

 _______________________________________________________________________________

Afsender: SS – og Politiführer i Distrikt Warszawa_______________________________________

 

Warszawa, den 22. April 1943.

Akt.: I ab St/Gr.- 16 07 dagsberet. Nr. 531/43 Hemmelig.

Ang.: Ghetto aktion

 

Til den:

Højere SS - og Politiführer Øst

-  SS-Obergruppenführer og general for politiet Krüger –

 

o.V.i.A

K r a k o w

 

Forløb af ghetto operationen den 22. april 1943 indtil kl. 12:00.

 

En kampgruppe blev endnu engang sendt af sted for at invadere de husblokke, som for den størstedels vedkommende var nedbrændt eller stadig i brand, for at fange de jøder, som stadig opholdt sig der. Da skydningen mod mænd fra Waffen-SS igen begyndte fra en boligblok, blev denne boligblok også sat i brand, med det resultat at et væsentligt antal banditter blev skræmt ud af deres skjulesteder og skudt under flugten. Udover disse, fangede vi 180 jøder i bygningernes gårde. Den største andel af vores enheder fortsatte med oprydningsaktionen fra den linje, hvor vi stoppede i går. Operationen pågår stadig. Ligesom de foregående dage blev den lokale modstand brudt og bunkere blev opdaget og sprængt i luften. Uheldigvis er de ingen måde at forhindre jøderne og banditterne fra at søge tilflugt i kloakkerne under ghettoen, hvor vi har svært ved at fange dem, fordi de har stoppet gennemstrømningen [af vand]. Byadministrationen er ikke i stand til at stoppe denne mangel. Hverken brugen af tågelys eller sammenblanding af tjæreolie og vandet havde den ønskede effekt. Samarbejdet med hæren er upåklageligt. 

 

 

SS og Politiführer

i Warszawa distriktet

Underskrevet: Stroop.

SS-Brigadeführer og Majorgeneral i Politiet.

F.d.R.d.A.:

Underskrift (ulæselig)

SS-Sturmbannführer

 

-----------------------------------------

A f s k r i f t

F j e r n s k r i v e l s e

 ______________________________________________________________________

 

Afsender: SS – og Politiführer i Distrikt Warszawa___________________________

 

Warszawa, den 22.4. 1943.

Akt.: I ab St/Gr.- 16 07 dagsberet. Nr. 532/43 Hemmelig.

Ang.: Ghetto aktion

 

Til den:

Højere SS - og Politiführer Øst

-  SS-Obergruppenführer og general for politiet Krüger –

 

o.V.i.A

K r a k o w

 

Forløb af ghetteaktionen den 22.4.43. Melding om aktionen indtil kl. 12:00 er allerede aflagt gennem min fjernskrivelse i dag.

 

I tilslutning bliver følgende meddelt:

De indsatte stødtropper gennemsøgte de resterende bygningskomplekser, som allerede rapporteret, traf de delvis modstand; havde følgende succes: 1,100 jøder blev fanget til omplacering, 203 banditter og jøder blev dræbt, 15 bunkere blev sprængt. Der blev erobret 80 brandbomber og andet bytte. Af mig til rådighed stående kræfter: Som meddelt i fjernskrivelse den 20. april 1943. Jour. Nr. 516/43 hemmelig.

 

Egne tab:       SS-Untersturmführer Dehmke (død); fjendtligt skud i en af ham båret håndgranat. SS- kav. Første. Afd. 

 

1 politisergent (skudt gennem lungerne).

 

Da ingeniørtropperne sprængte bunkerne, blev et større antal jøder og banditter begravet under ruinerne. I en række tilfælde var det nødvendigt at starte brænde for at ryge banderne ud.

Det må yderligere meddeles, at siden i går er nogle enheder gang på gang blevet beskudt fra uden for ghettoen, det vil sige, fra den ariske del af Warszawa. Det lykkedes hurtigt indtrængende stødtropper, i et tilfælde at fange 35 polske banditter, kommunister, som straks blev likvideret. Ved de nødvendige skydninger i dag, er det gentagne gange forekommet, at banditterne med råbet ”længe leve Polen”, ”Leve Moskva” knækkede sammen.  

Aktionen fortsætter igen 23.4.43, Kl. 7.00

SS og Politiführer

i Warszawa distriktet

Underskrevet: Stroop.

SS-Brigadeführer og Majorgeneral i Politiet.

F.d.R.d.A.:

Underskrift (ulæselig)

SS-Sturmbannführer

-----------------------------------------

A f s k r i f t

F j e r n s k r i v e l s e

 ______________________________________________________________________

 

Afsender: SS – og Politiführer i Distrikt Warszawa___________________________

 

Warszawa, den 22.4.1943

Akt.: I ab St/Gr.- 16 07 dagsberet. Nr. 538/43  Hemmelig.

Ang.: Ghetto aktion

 

Til den:

Højere SS - og Politiführer Øst

-  SS-Obergruppenführer og general for politiet Krüger –

 

o.V.i.A

K r a k o w

Forløb af ghetto aktionen den 23.4.43

Begyndt: kl. 7:00

Hele den tidligere ghetto var til gennemsøgning i dag inddelt i 24 områder. Hvert distrikt blev 1 forstærket gennemsøgnings stødtrop indsat med specielle opgaver. Opgaverne for gennemsøgningsstødtroppen skulle være afsluttet kl. 16:00.

Resultatet af dette tiltag: 600 jøder og banditter blev opstøvet og tilfangetaget og omkring 200 jøder og banditter blev skudt. 48 bunkere, delvist af den raffinerede slags, blev sprængt. Byttet blev, foruden værdigenstande, penge – og enkelte gasmasker.

Det var enhederne bekendt, at vi i dag ville afslutte aktionen. Denne meddelelse kendte jøderne allerede om formiddagen. Af denne grund blev der efter 1-1½ times pause igen indsat gennemsøgnings stødtropper, med det resultat, som altid er tilfældet, at tilstedeværelsen af jøder og banditter i forskellige bygningskomplekser blev fastslået. Fra et bygningskompleks blev sågar afspærringsmandskabet beskudt. En speciel kampgruppe blev indsat mod dette, og for at ryge banditterne ud blev samtlige bygninger sat i brand. Jøderne og banditterne holdt igen [med at skyde] indtil sidste øjeblik, og overøste mændene fra kampgruppen med ild [skud]. Der blev sågar skudt med karabiner [rifler]. Et antal banditter der skød fra balkoner blev ved skud bragt til nedstyrtning.

På denne dag blev også det angivelige hovedkvarter for PPR [parti direktoratet for jøder] fundet ubemandet og ødelagt. På denne 5. dagen blev de største terrorister og aktivister fundet, dem som havde formået, at undgå hver eneste af de foregående undersøgelser.           

Efter melding fra en etnisk tysker viste det sig at jøder igen var flygtet til den ariske bydel gennem kloakkerne. Det blev røbet, at der var jøder i et bestemt hus. Indsat blev en speciel motoriseret stødtroppeenhed, som da den trængte ind i bygningen kunne anholde 3 jøder, heraf 2 jødinder. Under denne aktion blev der kastet en brandbombe og en sprængsats mod køretøjet, hvorved 2 mænd fra ordenspolitiet måtte lade sig falde ud på grund af kvæstelser.

Hele aktionen bliver besværliggjort med alle de raffinesser jøderne og banditterne bruger, f.eks. blev det fastslået, at ligvognene, som bliver brugt til at indsamle de døde, samtidig bragte levende jøder til den jødiske kirkegård og på denne måde kom ud af ghettoen. Kontrol af ligvognene har stoppet denne flugtvej.

Ved afbrydelsen af dagens foretagende mod kl. 22.00 blev det fastslået, at der igen var ca. 30 banditter der havde søgt tilflugt i en såkaldt våbenfabrik. Da værnemagten har opmagasineret store værdier i denne virksomhed, blev virksomheden opfordret til at rømme bygningen inden middag 24.4, for at denne huslabyrint kan blive angrebet i morgen.

Fra virksomhederne blev der i dag anholdt 3500 jøder til overførsel, der er allerede transporteret 19.450 jøder. Af disse jøder mangler der at blive lastet 2500. Det næste tog kører 24.4.43

Styrke som den 22.4.43 – uden 150 trawnikimænd. Disse er underlagt den Østlige hærkommando og er blevet tildelt som forstærkning til andre opgaver.

Egne tab: 2 politikorporaler. Sårede. 1 trawniki mand såret.

Aktionen fortsætter den 24.4.43, kl. 10:00. Dette tidspunkt blev valgt, for at de jøder, som måske stadig er i ghettoen, skal tro at aktionen faktisk er blevet afsluttet.

 

SS og Politiführer

i Warszawa distriktet

Underskrevet: Stroop.

SS-Brigadeführer og Majorgeneral i Politiet.

F.d.R.d.A.:

Underskrift (ulæselig)

SS-Sturmbannführer

 

Hele rapporten findes på engelsk på: http://avalon.law.yale.edu/imt/1061-ps.asp

 

Tekst 40 | Oversigten over kildetekster | Tekst 42

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk