Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 40

Uddrag fra Adam Czerniakows dagbog

Adam Czerniakow var leder af jøderådet i Warszawa-ghettoen.

 

20. juli 1942

Ved Gestapo klokken 7:30 om morgenen. Jeg spurgte Mende, hvor meget sandhed der var i rygterne. Han svarede, at han ikke havde hørt noget om det. Herefter spurgte jeg Brandt; han svarede, at han ikke kendte noget til den slags. Til spørgsmålet om noget sådan kunne ske alligevel, svarede han, at han ingenting vidste. Jeg gik derfra usikker. Jeg besøgte hans overordnede, Kommisær Böhm. Han sagde, det var ikke hans afdeling, og at måske Hoheman [Höhmann] kunne lave en udtalelse i forbindelse med rygterne. Jeg noterede mig, at i følge rygterne skulle deportationerne starte klokken 19:30 i dag. Han svarede, at han bestemt ville vide, hvis det var tilfældet.

I mangel på andre valg gik jeg til Scherer, Vice-direktøren for 3. Distrikt. Han sagde, han var forbavset over rygtet, og påstod han heller ikke vidste noget om det.

Til sidst spurgte jeg, om jeg kunne informere indbyggerne, at det ikke var nogen grund til frygt. Han sagde, at det kunne jeg, at alle rapporterne var nonsens og vrøvl [Unsinn und Quatsch].

Jeg gav ordrer til Lejkin om, at han skulle gøre det kendt. […]

 

22. juli 1940 [1942]

Ved rådet klokken 7:30 om morgenen. Grænserne af den lille ghetto er bevogtet af en speciel enhed i tillæg til den normale. […]

Klokken 10:00 ankom Sturmbannführer Höfle med hans folk. Vi afbrød telefonlinjerne. Børnene blev flyttet til den lille have overfor.

Det blev bekendtgjort at jøderne, uden hensyntagen til køn eller alder, bortset fra enkelte undtagelser, ville blive deporteret til øst. Seks tusind sjæle skulle leveres inden klokken 16:00 i dag. Og dette [antal] (som det mindste) er sådan det vil blive hver dag.

Sturmbannführer Höfle (befuldmægtiget deportationen) kaldte mig ind på kontoret og informerede mig om, at min kone var fri lige nu, men hvis deportationen mislykkedes, ville hun blive skudt først, som gidsel.

 

Mende og Böhm var ansat ved Gestapo, Höhmann var SS-officer. Deportationerne var begyndelsen til rydningen af Warszawa- ghettoen. Czerniakow begik selvmord den 23. juli 1942.

 

Kilde: Arad, Yitzak et al (eds): Documents on the Holocaust, 8th. ed. University of Nebraska Press 1999.

 

Tekst 39 | Oversigten over kildetekster | Tekst 41

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk