Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 12

Uddrag af Adolf Hitlers testamente

Mit politiske testamente.

Mere end tredve år er gået siden jeg bidrog med min beskedne styrke i 1914, som en frivillig i den Første Verdenskrig, som blev påtvunget [det tyske] rige.

I disse tre årtier har kun kærlighed og loyalitet til mit folk ledt mig i min tænkning, mine handlinger og mit liv. De gav mig styrken til at tage de svære beslutninger, hvis lige aldrig har konfronteret en dødelig mand. Jeg har opbrugt min tid, min arbejdsstyrke og helbred i disse tre årtier.

 

[…]

Men jeg har aldrig efterladt tvivl om, at hvis Europas nationer igen skulle behandles blot som samlinger af obligationer og aktier af de internationale konspiratorer i penge og finans, så skulle de der bar den reelle skyld for denne morderiske kamp, dette folk ville også blive holdt ansvarligt: jøderne! Jeg har ikke ladt nogen tvivl om, at denne gang skulle det ikke kun være millioner af europæiske børn fra de ariske folk som skulle dø af sult, og ikke kun millioner af voksne mænd, som ville lide døden, og ikke kun hundreder af tusinder ad kvinder og børn, som ville blive brændt og bombet til døde i byerne, uden de virkelig ansvarlige også skulle bøde for deres forbrydelse, selv hvis det skete på mere humane måder. […]

 

Men før alt andet påkalder jeg lederskabet af nationen og de der følger det, om at overholde racelovene meget nøje, for at bekæmpe den nådeløse forgifter af alle verdens folk, den internationale jødedom.

 

Berlin, 29. april, 1945, kl. 4:00.

Adolf Hitler

Vidner:

Dr. Joseph Goebbels                                                                                                                           
Wilhelm Burgdorf
Martin Bormann                                                                                                                                               
Hans Krebs 

 

Kilde: Hele dokumentet findes i Nürnberg retssagerne, dokument nummer PS-3569.

 

Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk