Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 27

Heinrich Himmler: Forelæsning om kravene til SS-mænd, januar 1937

Dokumentet er fra en forelæsningsrække Himmler holdt for værnemagten fra 15.–23. januar 1937.

 

I dag […] tager vi den unge, 18-årige mand ind. Vi kender ham allerede fra Hitler-Jugend, ser ham an et par år før, så vi virkelig kun får den bedste mand. Som 18-årig kommer han til os som kandidat. Han bliver uhørt gennemprøvet og kontrolleret. Ud af 100 mand kan vi i gennemsnit, som det højeste, bruge 10 eller 15 ikke mere. Vi forlanger hans forældres og søskendes politiske skudsmål. I dag forlanger vi fra ham hans slægtstræ indtil 1750, vi forlanger selvfølgelig den sundhedsmæssige undersøgelse og hans anbefaling fra Hitler-Jugend. Vi forlanger endvidere en arvesundhedsmæssig attest, for at der hos hans forældre og hans familie ikke eksisterer nogle arvelige sygdomme. Vi forlanger dernæst som det sidste og måske vigtigste, hans beståen foran det, som det hedder, racekommissionen. Denne afprøvelseskomission sætter sig sammen med Führern fra SS, racekendere og læger. For os kommer det ikke kun an på længden[1]* og øjenfarven, men vi tilbageviser også mange folk, som måske er 1,80 eller 1,85 m. lange, hvis de er vokset kropsligt forkert. […]

 

Det kommer nu an på, hvordan denne unge mand opfører sig foran denne kommission, at han ikke blot har hænderne langs buksesømmen, men at han til trods for al disciplinen ikke fremstår som en knægt, at han, når man taler med ham, faktisk kan svare frit og ordentligt, at hans gang, hans hænder, at alt dette virkelig svarer til, hvad vi efter mere end otte års erfaring vil have som ideal. Derefter bliver det afprøvet, om vi vil optage manden eller ej.  Truppen var i mange tilfælde uheldig i de første år. De sagde: hvorfor bliver denne mand afvist; nu har vi i denne og hin landsby fundet en mand, hvor det er så svært at finde nogen; han er i enhver forbindelse ordentlig, og så kommer manden for racekommissionen, og de afviser ham. Vi har i sådanne tilfælde altid været hårde og forbliver hårde, og det er rigtigt. Herigennem får man virkelig høj kvalitet.

 

Kilde: Dokument 1992A – PS. International Military Tribunal Nuremberg.

 

[1] Himmler siger konsekvent ”længden”, hvor vi i dag nok vil bruge ordet ”højde”.

 

Tekst 26 | Oversigten over kildetekster | Tekst 28

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk