Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 24

Hitlers bemyndigelse til at begå drab på handicappede

Hitlers bemyndigelse til at handicappede kunne myrdes blev først skrevet i oktober 1939, men blev dateret til 2. Verdenskrigs begyndelsesdato: 1. september 1939. Bemyndigelsen skulle overbevise de læger, der deltog i drabene, om, at de ikke ville blive retsforfulgt, samt at mordene var godkendt af Adolf Hitler.

 

Berlin, 1. sept. 1939

 

Rigsleder Bouhler og dr.med. Brandt er under ansvar pålagt at udvide bemyndigelsen, for endnu ikke navngivne læger, med det formål, at patienter der efter alt at dømme er uhelbredelige, kan tildeles nåde døden efter en kritisk vurdering af deres sygdomstilstand.

 

[Underskrevet]                Adolf Hitler

 

Se originalteksten her: http://www.ns-archiv.de/medizin/euthanasie/befehl.php

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk