Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 53

Anmodning om jødiske fanger til skeletsamling

Wolfram Sievers, der har skrevet nedenstående anmodning i 1942, var forretningsfører for Ahnenerbe[1] Rigsforretningsføreren.

Dr. August Hirt var leder af flere anatomiske institutter. Skeletterne, han udbeder sig, skulle bruges til en samling han var ved at lave som leder af anatomisk institut ved Rigsuniversitet i Straßburg. Universitetet blev oprettet af nazisterne i 1941 og opløst i 1944.

Dr. Karl Brandt var den højst rangerende læge i nazistsystemet. Han var Hitlers personlige kirurg indtil oktober 1944. I 1939 var han med til at organisere mordene på handikappede. 28. juli 1942 blev han leder af sanitets – og sundhedsvæsenet. Her koordinerede han samtlige medicinske tiltag, specielt forskning og forsøg med mennesker.

Reichsführer-SS, som omtales i brevet, er Heinrich Himmler.

 

A h n e n e r b e*

R i g s f o r r e t n i n g s f ø r e r e n [Sievers]  Berlin d. 2.11.42

 

Til

SS-Oberststurmbannführer

Dr. [Karl] B r a n d t!                          

Hemmeligt

B e r l i n

 

Kære kammerat Brandt!

Som De ved, har Reichsführer – SS i sin tid vedtaget, at SS Haupsturmführer Prof. Dr.
H i r t skal få alt, hvad han har brug for til sin forskning. Til bestemte antropologiske undersøgelser – jeg har allerede berettet om dette til Reichsführer-SS – er der nu brug for 150 skeletter fra jødiske fanger, som skal stilles til rådighed fra KL Auschwitz. Det er nu kun nødvendigt, at Reichsicherheitshauptamt [RSHA] modtager en officiel anvisning fra Reichsführer-SS, som De også kan give på Reichsführer-SS’s vegne.

Med kammeratlig hilsen

Heil Hitler

Deres

Sievers

 

Kilde: Dokument nr. 087-NO fra International Military Tribunal Nuremberg.

 

[1] Ahnenerbe: officielt navngivet Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, som havde til opgave at finde videnskabelige beviser for, at den såkaldte ariske races overlegenhed.

 

Tekst 52 | Oversigten over kildetekster | Tekst 54

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk