Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Udenrigsministeriel notits om anløbsdebatten, 1988

Fortroligt stemplet udenrigsministeriel notits dateret 25. marts 1988.

Teksten er publiceret via www.koldkrigsudredningen.dk.

 

P.II. J. nr. 55.Dan.10

Den 25. marts 1988

 

Kopi til:

Direktøren

Chefen for 1. departement

P-chefen

Forsvarsministeriets 1. kontor.

 

Notits

Anløb af fremmede orlogsfartøjer. Samtale med den amerikanske ambassaderåd.

 

Under en selskabelig sammenkomst gårs aften rejste ambassaderåd Flack fra herværende amerikanske ambassade spørgsmålet om behandlingen i Folketinget af beslutningsforslagene vedrørende anløb af fremmede orlogsfartøjer.

Mr. Flack oplyste, at ambassadør Todman, der netop var vendt tilbage fra US, i dagens løb havde været i forbindelse med Socialdemokratiets formand Svend Auken og over for denne havde givet udtryk for dyb amerikansk bekymring over forlydenderne om en ændret procedure i forbindelse med udstedelsen af anløbstilladelser til fremmede orlogsfartøjer. Svend Auken havde ifølge Flack over for ambassadøren forklaret, at han i denne sag var under et betydeligt pres, og at der jo ikke var tale om nogen ændring i substansen i spørgsmålet. Dette havde ambassadøren imødegået og meddelt, at en ny procedure, som den fra Socialdemokratiets side skitserede, måtte give anledning til amerikanske overvejelser i både State Department og i Pentagon.

 

Mr. Flack føjede hertil, at man på ambassaden havde gjort sig overvejelser over, hvorfor man fra socialdemokratisk side ønskede denne sag til afgørelse netop nu. Mr. Flack lod i denne forbindelse forstå, at man på ambassaden ikke var utilbøjelig til at sætte fremskyndelsen af sagen i forbindelse med Svend Aukens nylige besøg i Moskva.

 

P.II. den 25 marts 1988

 

Tekst 53 | Oversigten over kildetekster | Tekst 55

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk