Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Udenrigsministeriel notits af Niels Boel om Wasps plan- lagte besøg

Fortrolig udenrigsministeriel notits, dateret 24. juni 1969, skrevet af Niels Boel. Omhandler USS Wasps planlagte besøg i juni 1969, der understreger den danske accept af de amerikanske ændringer af de danske myndigheders udtalelse i tilfælde af forespørgsler fra pressen.

 

Skrivelsen er tilgængelig i Udenrigsministeriets arkiv, 55.USA.12.a (01.06.1967-30.10.1972). 

 

FORTROLIGT

 

Notits

 

Amerikansk flådebesøg.

Atomvåbenaspektet.

 

Såfremt journalister stiller spørgsmål om, hvorvidt der er atomvåben ombord på det amerikanske hangarskib »Wasp«, der besøger København den 24.-30. ds., er statsministeren indstillet på at fremsætte følgende udtalelse:

 

»De amerikanske myndigheder er informeret om (bekendt med) Danmarks atompolitik, og når amerikanske skibe anløber danske havne, vil denne politik selvsagt være respekteret«.

 

P.J.IV., den 24. juni 1969.

 

NIELS BOEL

 

Forsvarsministeriet (major Nordentoft) telefonisk orienteret om foranstående,

 

P.J.IV., den 25. juni 1969.

 

NIELS BOEL

 

Tekst 38 | Oversigten over kildetekster | Tekst 40

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk