Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Atomraketter på Langelinie?

Artiklen blev offentliggjort i Ekstrabladet fredag 15. maj 1970.

 

Er der USA atomraketter på Langelinie?

 

Besætningen på amerikansk krigsskib hævder, at der er kernevåben om bord trods den danske regerings forbud.

 

Befinder der sig atomladninger til 16 raketter om bord på det amerikanske krigsskib »873«, der i øjeblikket ligger ved Langelinie? Forlydendet stammer fra fartøjets besætningsmedlemmer, der i går over for danske besøgende sagde, at de ved tryk på en knap kunne »sprænge det halve København i luften«. Der vil i så fald være tale om en overtrædelse af det forbud mod kernevåben på dansk område, som den danske regering sidst måtte indskærpe den amerikanske i forbindelse med B-52 nedstyrtningen i Thule.

Stud. Polyt. Peter Foldager aflagde i går sammen med en studiekammerat besøg på »873« og gjorde forskellige iagtagelser.

Vi spurgte os frem hist og her, og efterhånden fandt vi frem til, at der midtskibs befandt sig 16 raketter, hver med en rækkevidde på 800 miles. Disse skulle lades med, hvad mandskabet betegnede som »nuclear warheads« (kernesprænghoveder), var på skibet.

Det var mit indtryk, at de menige, vi talte med, var uvidende om, at de skulle holde tæt med, at der var kernevåben om bord. De anede tilsyneladende ikke noget om de danske bestemmelse, fortæller han.

Jeg er ikke i tvivl om, at det er rigtigt, og en lyn undersøgelse med en geigertæller kunne måske afgøre det, med mindre atomladningerne er så godt armeret, at de ikke kan registreres.

 

Ninn-Hansen: Udelukket

Ekstra Bladet forelagde i aftes beretningen for forsvarsminister Erik Ninn-Hansen, der anså det for ganske udelukket.

 

Det lyder helt forkert, og jeg kan ikke forestille mig, at det er rigtigt. Der foreligger ingen tilladelse, og jeg kender ikke spor til det, sagde han.

»873« er en del af den NATO-eskadre, som i dag forlader Langelinie. Den bærer NATO-betegnelsen STANAVFORLANT og betegnes som et brandkorps til søs«. Det vil formentlig aldrig blive opklaret, om »873« har medført kerneladninger under opholdet ved Langelinie.

 

Ludvig

 

Tekst 39 | Oversigten over kildetekster | Tekst 41

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk