Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Telegram fra State Deparment til ambassaden i København om Wasps anløb

Hemmeligstemplet telegram fra Department of State til USA’s ambassade i København, dateret 21. juni 1969, kl. 16.54.

 

RG 59 CFPF Numeric Files 1967-69 DEF 12 US.

 

Offentligt svar til spørgsmål om atomvåben på amerikanske skibe. Formuleringen som dansk talsmand nu har til intention at bruge som resultat af Deres indsats er fuldt tilfredsstillende Godt arbejde. Slut

 

GP-1

 

Tekst 37 | Oversigten over kildetekster | Tekst 39

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk