Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Brev fra Roberth Murphy til Mansfield D. Sprague, 26. november 1957

Brev fra Deputy Under Secretary Roberth Murphy (State Department) til Assistant Secretary of Defence, Mansfield D. Sprague.

RG 59, Lot 57D 688. Special Assistant for Atomic Energy. Country and Subject Files Relating to Atomic Energy Matters 1950-62, folder: Denmark, box 2, NARA.

Uofficiel oversættelse af skrivelsen trykt i DUPI’s Grønland under Den Kolde Krig (1997), bilagsbindet, s. 310.

 

NOV 26 1957

 

Kære Hr. Sprague

I refererer til Deres brev nr. I-15496/7 af den 8. oktober 1957 stilet til mig omhandlende introduktion og opbevaring af atomvåben på Thule-luftbasen i Grønland.

Efter flere grundige overvejelser og konsultationer med vores ambassadør i København, blev det fastslået, at det er anbefalelsesværdigt, at vi anvendte en meget personlig og uformel fremgangsmåde i forhold til den danske regering, som beskrevet i mit brev af 23. august 1957 til Dem. Vores ambassadør blev ifølge hermed bemyndiget til at forespørge den danske statsminister om, hvorvidt den danske regering ønskede at blive informeret i tilfælde af, at USA skulle placere atomvåben i Grønland.

Ambassadør Peterson foretog forespørgslen; Den danske statsminister tog notat af det på meget personlig basis og havde ingen kommentarer hertil. Vi er på det grundlag klar til at gå videre med indsættelsen

Ambassadør Peterson rapporterer, at statsministeren stod meget fast på, at der ikke måtte være offentlig omtale af nogen art om denne sag hverken nu eller senere, og at han havde afgrænset al viden om den til sig selv. Vi tror, at en afsløring vil være meget skadelig for både den danske regering og for vort forsvarsmæssige samarbejde med Danmark. Der anmodes derfor om, at alle forholdsregler tages for at beskytte denne viden.

 

Med venlig hilsen,

 

Roberth Murphy

Deputy Under Secretary

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk