Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Skrivelse fra det danske forsvarsministerium til den amerikanske ambassade i København, juni 1966

Svarskrivelse fra det danske forsvarsministerium på forespørgsler om planlagte amerikanske flådeanløb i danske havne dateret 3. juni 1966.

Blandt de skibe som skal anløbe de danske havne er hangarskibet USS Randolphs, som anløb Københavns Havn i juli 1966

 

Forsvarsministeriets arkiv, F.M. 1.kt.153.1-2

 

Forsvarsministeriet

Slotsholmsgade 10

København K.

 

Nr. : 1.kt.153.1-2

Dato 3 JUN 1966

 

Til                

Marineattacheen ved den herværende amerikanske ambassade

 

Eft.:               Udenrigsministeriet

                 Politidirektøren i København

                 Politimesteren i Ålborg

                 Politimesteren i Århus

                 Forsvarschefen

                 Søværnskommandoen

                 Lodsdirektoratet

 

Emne:          

Amerikansk flådebesøg i Danmark

 

Marineattacheen har ved skrivelser nr.C-627/474/2 af 26 APR 1966, C-629/474/2 af 27 APR 1966 samt C-643/474/2 af 11 MAJ 1966 anmodet om tilladelse for amerikanske orlogsfartøjer til JUL og AUG at måtte aflægge rutinemæssige besøg i Ålborg, København og Århus.

 

Det fremgår af ovennævnte skrivelser, at følgende besøg er planlagt:

 

Ålbog 1-6 JUL 1966.

  • U.S.S. McDONNELL (DE-1043) med Captain W.H.Hach om bord. Chef for McDONNELL er Commander D.L.Banks, og besætningen udgøres af 18 officerer samt 226 andre befalingsmænd og menige.
  • U.S.S. BEATTY (DD-756) under kommando af Commander F.F.Jewett. Besætningen udgøres af 18 officerer samt 260 andre befalingsmænd og menige.

 

København 14-18 JUL 1966.

  • USS RANDOLPH (CSV-15) med Rear Admiral Poul E. Hartman om bord. Chef for RANDOLPH er Captain W.B.Morton, og besætningen udgøres af 150 officerer samt 2425 andre befalingsmænd og menige.
  • U.S.S. McDONNELLL (DE-1043) som foran anført.
  • U.S.S. BORIE (DD-704) under kommando af Commander R.Struyk. Besætningen udgøres af 18. officerer samt 260 andre befalingsmænd og menige

 

Århus 21-26 JUL 1966

  • U.S.S. SEA LEOPARD (SS-483) under kommando af Lieutenant Commander R.L. Owens. Besætningen udgøres af 8 officerer samt 74 andre befalingsmænd og menige.
  • U.S.S. GRAMPUS (SS-523) under kommando af Lieutenant Commander T.J.Keefe. Besætningen udgøres af 8 officerer samt 74 andre befalingsmænd og menige.

 

København 25-29 AUG 1966.

  • U.S.S. NEWPORT NEWS (CA-148) med Vice Admiral K.S. Masterson om bord. Chef for NEWPORT NEWS er Captain T.L.Balis, og besætningen udgøres af 105 officerer samt 1300 andre befalingsmænd og menige.

 

Forsvarsministeriet skal i den anledning meddele, at man gerne imødeser de planlagte flådebesøg.

 

Hvad angår helikopterflyvning fra NEWPORT NEWS skal man henvise til de i Aeronautical Information Publications (AIP DENMARK) fastsatte bestemmelser for flyvning inden for Københavns FIR.

 

Forsvarsministeriet vil senere vende tilbage til spørgsmålet om anvendelse af radiofrekvenser son anført i attacheens skrivelse nr. C-660/474/2 af 25 MAJ 1966.

 

P.M.V.

E.B.

N. Nordentoft.

 

Tekst 30 | Oversigten over kildetekster | Tekst 32

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk