Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Ambassadør White og stats- minister Krags møde, maj 1967

Under debatterne om anløbsproblematikken i 1960’erne øgede pressen presset på regeringen, hvilket fik regeringen til at overveje procedurerne omkring anløb. Dette så amerikanerne som et problem i forhold til håndhævelsen af deres ’Neither Confirm Nor Deny’-politik. I det nedenstående telegram fra den amerikanske ambassade i København til det amerikanske udenrigsministerium, State Department, kommenterer den amerikanske ambassadør et kort møde med statsminister Jens Otto Krag i 1967.

 

Hemmeligstemplet telegram fra USA’s ambassade i København til Department of State, underskrevet af White, dateret 8. maj 1967.

 

RG 59 CFPF Numeric Files 1967-69, DEF 7 DEN-US.

 

Ref.: DEPTEL 186727

Jeg så Krag i dag og forklarede ham nødvendigheden af at holde fast ved hverken at bekræfte eller benægte i erklæringer som svar på forespørgsler. Han sagde, at han fuldt forstod den amerikanske politik og ville støtte den. Han hævdede resolut, at han ønskede flådebesøgene skulle fortsætte som planlagt. Selvom han tilkendegav, at der kunne komme spørgsmål fra pressen. Det bekymrede ham ikke. Folketinget var ikke samlet, så der ville ikke være nogen problemer der.

 

GP-3. WHITE

BT

 

Tekst 33 | Oversigten over kildetekster | Tekst 35

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk