Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Telegram fra UM til ambassader i London og Washington

Telegrammet blev sendt 24. februar 1949 fra Udenrigsministeriet til de danske ambassader i London og Washington.

Trykt i »Dansk Sikkerhedspolitik« 1945-66 Bd. II (Udenrigsministeriet, 1968), s. 93.

 

Den 24. februar 1949

 

  1. LEGADANE WASHINGTON
  2. LEGADANE KNIGHTS LONDON

 

Strengt fortroligt

I nævnsmøde onsdag udtalte statsministeren blandt andet, at regeringen i overensstemmelse med traditionen i dansk politik hidtil bestræbt sig føre en udenrigspolitik, der kunne finde tilslutning hos så stor del af danske folk som muligt. For regeringen afgørende dels bevare goodwill hos vestmagterne dels undgå unødigt fremkalde russisk reaktion, mens overvejelser står på.

Til Kraft, der havde spurgt, om nu nogen anden mulighed end tilslutning til Atlantpagt og krævet omgående acceptindbydelsen til forhandling udtalte statsministeren videre, det var hans personlige overbevisning, det ville være ulykke for Danmark, hvis vi mod vor vilje kom i den situation at måtte føre isoleret politik. Men det var spilfægteri uden fornøden undersøgelse konsekvenserne erklære sig for Atlantpagt, og dette har ikke Norge gjort. Der måtte tid til drøftelser ny situation indenfor regering og partier, og ministeren kunne ikke i aften give 100 procent tilsagn, at resultatet blev Atlantpagt.

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk