Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Polsk agent på den danske ambassade i Warszawa

I forbindelse med DIIS’ udarbejdelse af redegørelsen angående dansk sikkerhedspolitik under Den Kolde Krig blev bl.a. udvalgt materiale fra den polske efter-

retningsvirksomhed offentliggjort på udredningens hjemmeside www.koldkrigsudredningen.dk.

Kilderne, som ikke tidligere er blevet behandlet af danske forskere, dokumenterede både den polske efterretningstjenestes arbejdsopgaver og -metoder. Den nedenstående polske kilde er en karakteristik fra den polske efterretningstjeneste af en polsk agent placeret på den danske ambassade.

 

Kildeteksten er dateret 10. oktober 1974 og er oversat af Iben Bjørnsson fra DIIS.

 

KARAKTERISTIK

af kammeraten med kodenavnet »Andrzej« reg.nr. 25356

 

Kammerat »Andrzej« begyndte at samarbejde i 1968 på frivillig basis. I perioden 1968-1971 var han ansat på den amerikanske ambassade som overordnet for det polske personale. Siden juli 1971 har han arbejdet på den danske ambassade som kontorist og tolk. Han har studentereksamen og behersker engelsk flydende. Indtil april 1974 havde han gode muligheder for at skaffe informationer, der interesserede os. Han havde nemlig opnået en høj grad af tillid hos den tidligere ambassadør, som han også foretog udlandsrejser sammen med. I løbet af det hidtidige samarbejde har han givet os mange værdifulde oplysninger vedrørende figuranterne for politisk-økonomiske sager og andre sager, der interesserer vores tjeneste.

»Andrzej« arbejder gerne sammen med os. Han bestræber sig på at udføre alle de pålagte opgaver bedst muligt inden for de eksisterende muligheder. Han giver tit på eget initiativ besked om begivenheder på ambassaden. Han kommer punktligt til møderne.

Til hans personlige kvaliteter må man regne, at han er præsentabel og opmærksom og har ansvarsfølelse. Derudover er han ærlig og oprigtig over for vores tjeneste.

I den seneste tid, efter at der er kommet en ny ambassadør (juli 1974) og andre nye figuranter, er hans og de andre polske medarbejderes situation blevet svækket. Det er sket som følge af den nye ambassadørs personlighed og hans stærkt negative indstilling til polakker. Den atmosfære, som ambassadøren har skabt, har i høj grad begrænset »Andrzejs« muligheder for at arbejde til vores fordel. Desuden kan ambassadørens og handelsrådens foragt over for de polske medarbejdere på objektet føre til, at »Andrzej« forlader jobbet.

I den forbindelse har han henvendt sig til os og spurgt, om vi vil kunne hjælpe ham med at finde arbejde i en polsk institution, hvis han forlader arbejdet på ambassaden.

»Andrzej« fik indtil 1971 en godtgørelse på 1000 zloty om måneden for at samarbejde med os. Siden 1971 er han blevet aflønnet 2-3 gange årligt med en sum på op til 1000 zloty. Over for »Andrzej« optræder jeg som »Marian«. Han har mit arbejdsnummer, det direkte telefonnummer i Indenrigsministeriet.

 

Inspektør for Indenrigsministeriets 2. Departement, 4. Afdeling.

 

Tekst 45 | Oversigten over kildetekster | Tekst 47

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk