Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 21 (1. udg.)/Tekst 65 (2. udg.)

Tekst 21 (1. udg.)/Tekst 65 (2. udg.): Den britiske regerings medieforbud

Teksten er et eksempel på den britiske regerings forsøg på at dæmme op for den ekstreme vold, der hærgede Nordirland op gennem 1970’erne og 1980’erne. Et af forsøgene var at udstede et medieforbud. Som konflikten (The Troubles) eskalerede igennem 1970’erne blev medierne også vigtigere. De fleste journalister opholdt sig på Hotel Europa i Belfast. Hotellet blev i alt bombet 28 gange under konflikten.

Teksten er et direktiv fra indenrigsministeren til IBA, Independent Broadcasting Authority (Radio/Tv-Nævnet). Direktivet er fra 1988. Oprindelig var de første forslag fra 1981. Den stammer fra British Government and the Constitution: Text and Materials, side 709. Cambridge University Press, 2001.

 

1. Ifølge paragraf 29(3) af Broadcasting Act 1981 (radiospredningslov) påbyder jeg hermed Independent Broadcasting Authority til en hver tid at afstå fra at udsende stof, der består af eller indeholder talte ord, uanset om de falder i løbet af et interview eller diskussion eller andet, af en person, der ses eller høres i programmet, hvori stoffet udsendes, hvor (a) personen udtaler ordene ”repræsenterer” eller ”påstår at repræsentere” en organisation, præciseret i nedenstående paragraf 2, eller (b) ordene ”støtte” eller ”vedrøre” eller ”opfordring til støtte” til sådan en organisation ud over i stof præciseret i nedenstående paragraf 3.

 

2. De omtalte organisationer i ovenstående paragraf 1 er (a) organisationer, der ind til videre er forbudte i henhold til Prevention of terrorism (Temporary Provisions) Act 1984, (Lov om forebyggelse af terrorisme, midlertidig foranstaltning) eller Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1978 (nødretslov for Nordirland); og Sinn Fein, Republican Sinn Fein og Ulster Defence Associaion.

 

3. Stof udelukket af ovenstående paragraf 1 omfatter talte ord (a) i løbet af parlamentssamlinger, eller (b) af eller til støtte for en kandidat ved et parlamentsvalg, EU-parlamentsvalg eller kommunalvalg, mens et sådan valg står på. Douglas Hurd, Indenrigsministeriet, den 19. Oktober 1988

 

Til oversigten over kildetekster, 2. udgave 

1. udgave: Tekst 20  | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk