Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 6 (1. udg.)/Tekst 15 (2. udg.)

Tekst 6 (1. udg.)/Tekst 15 (2. udg.): Den irske Uafhængighedserklæring

Teksten er Den irske Uafhængighedserklæring, der blev vedtaget af det nye irske parlament, Dail Eireann på dens første mødedag, den 21. januar 1919. Uafhængighedserklæringen, som især Sinn Fein stod bag, blev den irske grundlov, da briterne senere indvilligede i oprettelsen Den Irske Fristat.

Oversat af forlaget fra Reprinted from Minutes and Proceedings of the First Dáil of the Republic of Ireland 1919-1921, Dublin, 1994.

 

Den 21. januar, 1919

1. Dail Eireann

Vedtaget af republikken Irlands parlament

Såsom det irske folk med rette er et frit folk:

Og såsom det irske folk i 700 år aldrig er ophørt med af fornægte og gentagne gange protesteret med våben i hånd mod fremmed besættelse:

Og såsom det engelske herredømme i dette land er og altid har været baseret på magt og bedrag og håndhævet gennem militær besættelse mod folkets udtrykkelige vilje:

Og såsom den Irske Republik blev proklameret i Dublin 2. påskedag 1916 af IRA, The Irish Republican Army (den irske republikanske hær) på vegne af det irske folk:

Og såsom det irske folk er besluttet på at sikre og opretholde sin fulde uafhængighed for at fremme almenvellet, for at genetablere retfærdighed, for at sørge for et fremtidigt forsvar, for at sikre freden hjemme og venskabelige relationer til alle nationer og for at indstifte en national politik, der er baseret på folkets vilje med lige rettigheder og lige muligheder for alle borgere:

Og såsom de irske vælgere, på tærsklen til en ny historisk æra, ved parlamentsvalget i december 1918 med overvældende flertal har grebet den første lejlighed til at erklære deres faste troskab til den irske republik:

Derfor stadfæster vi, de valgte repræsentanter for det gamle irske folk, der træder sammen i det nationale parlament, i den irske nations navn grundlæggelsen af den irske republik og forpligter os og vort folk med alle tilgængelige midler til, at denne erklæring træder i kraft:

Vi forordner, at det irske folks repræsentanter alene har magten til at give love, forpligtende for det irske folk, og at det irske parlament er det eneste parlament, som folket vil sværge troskab til:

Vi erklærer højtideligt, at udenlandsk herredømme i Irland er en krænkelse af vore nationale rettigheder, som vi aldrig vil tolerere, og vi kræver, at engelske garnisoner i vort land evakueres:

Vi gør krav på alle frie nationers anerkendelse af vor nationale uafhængighed, og vi proklamerer, at for fremtiden er uafhængighed en betingelse for den internationale fred:

I det irske folks navn overdrager vi ydmygt vor skæbne til den Almægtige Gud, der gav vore fædre mod og beslutsomhed til at holde ud gennem lange århundreder af nådesløst tyranni, og styrket af retfærdigheden i vor sag, som de har overleveret til os, beder vi om Hans velsignelse i denne sidste del af kampen, som vi har viet os til at gennemføre, indtil friheden er opnået.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk