Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 3 (1. udg.)/Tekst 10 (2. udg.)

Tekst 3 (1. udg.)/Tekst 10 (2. udg.): Erklæring til borgerne i Dublin

Teksten er den provisoriske regering første meddelelse til Dublins borgere, da man har indledt Påskeoprøret og udråbt den irske republik. Den er meget umiddelbar og spontan skrevet. Den udtrykker samtidig de forhåbninger, oprørerne havde anden påskedag, da man indledte kampen mod det engelske styre – og inden man anede, hvad det ville ende med.

Teksten her er oversat af forlaget fra http://source.southdublinlibraries.ie/handle/10599/9779.

 

Den irske republiks provisoriske regering hilser Dublins borgere på ved proklamationen af en SUVERÆN, SELVSTÆNDIG IRSK STAT under etablering af irere under våben.

De republikanske styrker fastholder de linjer, som blev besat påskesøndag, og ingen steder er linjerne blevet gennembrudt, trods voldsomme angreb fra de britiske tropper. Landet rejser sig som svaret på Dublins opfordring, og den sidste indsats for at nå Irlands frihed er ved Guds hjælp kun et spørgsmål om dage. Irske mænds og kvinders tapperhed, selvopofrelse og disciplin er i færd med at vinde vort land en ærefuld plads blandt verdens nationer.

Irlands ære er allerede blevet reddet. Nu står tilbage at retfærdiggøre landets visdoms og selvbeherskelse.

Alle Dublins borgere, der tror på deres lands ret til at være frit, vil give deres troskab og loyale hjælp til den irske republik. Der er opgaver til alle. Både til mændene i kamplinjerne og til kvinderne i fødeforsyningen og førstehjælpen. Alle irske mænd og kvinder vil træde frem for at hjælpe deres fælles land i dets store øjeblik.

Sunde og raske borgere kan hjælpe med at bygge barrikader i gaderne for at hindre de britiske tropper i at rykke frem. De britiske tropper har skudt på vore kvinder og vort Røde Kors. På den anden side har irske regimenter i den britiske hær nægtet at deltage i krigshandlinger mod deres landsmænd.

Den provisoriske regering håber, at dens støtter – det vil sige størstedelen af Dublins befolkning – vil opretholde orden og selvbeherskelse. Den plyndring, som allerede er forekommet, har kun den britiske hærs påhæng stået for. Irland må bevare sin ære uplettet.

Vi har levet for at opleve proklamationen af en irsk republik. Må vi leve for at se den solidt etableret, og må vore børns børn opleve den glæde og velstand, som frihed bringer.

Underskrevet på vegne af den provisoriske regering

P.H. Pearse

Øverstkommanderende for den irske republiks styrker og præsident for den provisoriske regering.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk