Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 11 (1. udg.)/Tekst 23 (2. udg.)

Tekst 11 (1. udg.)/Tekst 23 (2. udg.): OECD om Irlands økonomisk udvikling

Teksten er et uddrag fra OECD's rapport fra maj 2001 og en detaljeret vurdering af den økonomiske udvikling i Irland. Den kom ca. en måned efter EU-kommissionens kritik af Irlands økonomiske politik i foråret 2001. Rapporten havde dog ikke nævneværdig betydning for det opsving, der var i gang (den keltiske tiger) og som bragte landet på førstepladsen i statistikkerne over økonomisk rigdom i EU.

Uddraget er oversat af forlaget fra http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-ireland-2001_eco_surveys-irl-2001-en.

 

Irland har nu haft 10 års hastig vækst, hvor arbejdsløshedsprocenten er faldet fra 14% til under 4%. Men i stedet for en langsom vækst, som man kunne have forventet, har Irland oplevet en bemærkelsesværdig vækst på over 10% i 2000 på grund af en række engangsfaktorer, som nu forsvinder igen. Væksten forventes at falde til 8%, hvilket betegnes som et mere bæredygtigt niveau. Inflationen, der også er faldende, giver stadig grund til bekymring, men en ujævn vækst mellem sektorer vil sandsynligvis placere inflationen på et højere niveau end det europæiske gennemsnit i nogen tid fremover. Vækstkræfterne er solidt lejret i økonomien gennem en gunstig demografi, øget videnskapital og en høj grad af teknologiorienterede investeringer. Myndighederne har skabt et gunstigt forretningsklima for vækst, og denne politik må nødvendigvis raffineres, mens Irland bevæger sig op ad merværdikæden. Det vil kræve fortsatte reformer for at forbedre den offentlige sektors effektivitet såvel som kvaliteten af reguleringer og for at mere fyldestgørende at udvikle konkurrencedygtige markeder, navnlig i netværksindustrien. Den offentlige sektor, især på lokalt niveau, må være strømlinet og fokusere på en effektiv udførelse af offentlig service. Automatiske stabilisatorer skal have lov til at fungere, mens finanspolitikken orienteres mod at fastholde et markant overskud i nogen tid fremover for at udjævne skattetrykket ved eksempelvis at spare midler til fremtidige pensionsforpligtelser. Mere generelt bør finanspolitikken fokusere på at forbedre økonomiens struktur, deriblandt en effektiv tilvejebringelse af infrastruktur, hvorimod et overdrevent pres på ressourcer bør undgås. For at begrænse behovet for ny infrastruktur bør urbaniseringstætheden i Dublin-området øges. Eftersom den offentlige sektors aflønningssystem fortsat skal reformeres, bør sociale partnerskabsaftaler fokusere på fastlæggelse af generelle principper for styring af lønaftaler og dermed tynge budgetbeslutninger mindre. Den hastige vækst har også tjent til at belyse vanskelighederne i at imødekomme internationale miljøforpligtelser. Politikken på dette område bør gøre større brug af økonomiske redskaber for at opnå målene med mindst mulig udgift. Kort sagt har Irland oplevet en fortsat vækst, i høj grad på grund af de gunstige strukturer, der er skabt. Politikker bør raffineres for på den måde at fastholde vækstprocessen. Hvis det gøres, kan levestandarden fortsat forbedres med en imponerende hast i de kommende år.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 10 | Oversigten over kildetekster | Tekst 12

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk