Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 12 (1. udg.)/Tekst 54 (2. udg.)

Tekst 12 (1. udg.)/Tekst 54 (2. udg.): Churchills tale i det britiske underhus

Tale af den konservative politiker Winston Churchill holdt i det britiske underhus, den 16. februar, 1922. I talen gav han sit syn på Irlands og især Ulsters fremtid vedrørende grænsespørgsmålet. Churchill havde som minister for kolonierne kastet sig voldsomt ind i hele det irske spørgsmål efter 1. Verdenskrig. De konservative havde allerede før krigen støttet de unionistiske kræfter og Ulsters forbliven i den britiske union. Teksten er fra bogen Orange Terror, The Partition of Ireland. A reprint from the Capuchin Annual 1943 af den anonyme forfatter 'Ultach', som givetvis er en katolsk, republikansk forfatter. Bogen blev udgivet i 1943 og blev straks ved udgivelsen forbudt af Stormontregeringen.

Teksten er oversat til dansk af forlaget.

 

Tag nu eksempelvis grænsespørgsmålet. Der er ingen, der kan forudsige, hvad kommissionen vil beslutte. Lad mig gøre et ekstremt og absurd tankeeksperiment. Lad os antage, at kommissionen ville gå meget længere, end nogen fornuftige mennesker ville forvente og meget længere end hvad de, der underskrev traktaken, havde ment, og reducere Ulster til at omfatte de overvejende orangistisek områder. Jeg gør dette ekstreme og absurde tankeeksperiment. Ifald det skulle ske, ville det så ikke være en ødelæggende og permanent hindring for Irlands enhed og samarbejde?

Lad os se på, hvad der ville ske. Det protestantiske nord ville blive voldsomt og endeligt adskilt fra resten af Irland. Der ville ikke ske nogen udvandring eller være nogen formildende elementer eller påvirkning, og fælles interesser for de to ville blive reduceret til intet. Ulsters vrede ville blive langvarig, og den overvejende homogene befolkning ville i generationer ikke søge, som de sydlige irere håber på, at bringe Irland sammen til en helhed i harmoni med det britiske imperium, men med alle tilgængelige midler fastholde unionen med England og Skotland, så at Ulster med tidens løb ville blive en reel del af Storbritannien og ikke en del af Irland.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 11 | Oversigten over kildetekster | Tekst 13

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk