Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Kina og WTO

Artikel fra (det kinesiske) Videnskabs- og Teknologidagbladet fra november 2000 om konsekvenserne af Kinas optagelse i WTO. Artiklen repræsenterer det officielle kinesiske synspunkt.

Medier og økonomer er kommet i konflikt i en diskussion om værdier og mangler ved Kinas indtræden i WTO. For Kinas rustfrit stål-industri er det ikke et spørgsmål om fordele og ulemper, men mere en påtrængende sag om ”indtrængende fjender”.

Kinas rustfrit stål-industri har været”toldfri” i de seneste fem til ti år. I det forløbne årti er en stor mængde rustfrit stål blevet smuglet ind i Kina på grund af dårlig toldbeskyttelse. Fra januar til oktober 1998 gik kun 30-50.000 tons rustfrit stål gennem de behørige toldkanaler. I november 1998 begyndte den kinesiske regering så at slå ned på smugleriet, hvorefter mængden af rustfrit stål, der gik gennem de behørige kanaler, steg til 95.000 tons pr. måned i november og december og 100.000 tons pr. måned i 1999. Mens de mest omfattende tilfælde generelt er blevet bragt under kontrol på grund af høj beskatning, kvoter og tilladelser, foregår der stadig nogen smugling.

Selv om Kina efter sin indtræden i WTO vil beskytte sin rustfrit stål-industri som et svagt område, vil toldpligten og de beskyttende foranstaltninger kun gælde i tre til fem år. For at kunne konkurrere må rustfrit stål-industrien derfor fastlægge en ny udviklingsretning, der tager verdensøkonomien og vilkårene for virksomhed i et totalt frit marked med i betragtning.

Rustfrit stålproduktion og produkter vil øges og udvikles

Produktionen af rustfrit stål er en arbejdskrævende proces, så den billige arbejdskraft i Kina vil skabe et solidt fundament for den fortsatte udvikling af industrien. Siden iværksættelsen af reformer og den åbne politik har Kinas rustfrit stål-industri koncentreret sig om producenter i Tianjin og Shanghai, der fremstiller service og bestik og husholdningsgrej. Med fremkomsten af kommuneforetagender i Guangdong-, Zhejiang- og Hebei-provinserne er der kommet en ny produktion af rør, knive, sakse, husholdningsgrej og køkkengrej i rustfrit stål. Denne nye udvikling viser et vækstpotentiale i rustfrit stål-industrien, især i forhold til markedet for rustfrit stål-produkter i Sydøstasien, Europa og Amerika.

Den indenlandske efterspørgsel for rustfrit stålprodukter vil stige

Kina er blevet en storforbruger af husholdningsapparater og producerer flere mikroovne end noget andet land i verden. Kina er også i stand til at producere farvefjernsyn, vaskemaskiner, luftkonditioneringsanlæg og køleskabe af eksportkvalitet, hvori der bruges dele af rustfrit stål. Antallet af dele i rustfrit stål i husholdningsapparater forventes at stige fra 4 % til 8 eller endog 10 %, hvilket potentielt gør husholdningsapparater til den anden største bruger af rustfrit stål. Efterspørgsel på rustfrit stål vil også stige på andre områder. Spiseredskaber og husholdningsgrej i rustfrit stål vil i takt med stigningen i befolkningens levestandard blive mere almindeligt i landområderne. Rustfrit stål-produkter vil i stigende grad blive efterspurgt i den kemiske industri og sundhedsindustrien. Yderligere vil efterspørgslen i byggebranchen og forskønnelsesprojekter i byområderne såvel som i infrastrukturen og miljøbeskyttelsesprojekter drive udviklingen af rustfrit stålindustrien frem.
 

Produktiviteten vil stige og produktionsvilkårene vil forbedres

En analyse udført af stål- og jernindustrien har konstateret, at Kina kun dækker 20% af den indenlandske efterspørgsel på rustfrit stål med sin egen produktion. I 1999 blev Kina verdens største importør af rustfrit stål med en import på 1258 mio. tons. I de senere år er statens metallurgiske industribureau, Statens Udviklingsplankommission og Statens Finans- og Handelskomite blevet enige om at udvikle rustfrit stål-industrien og støtte etableringens af joint venture-projekter og importere teknologi. En særlig kategori af statsgældsbeviser blev udsendt sidste år for at støtte rustfrit stål-industrien. Desuden har disse regeringsorganisationer besluttet sig for i princippet af støtte Taiyuan Stålværk i planen om at øge produktiviteten fra 150.000 til 500.000 tons og har også ydet lån med lav rente til Baoshan Stålværk til dets projekt med at forsyne Shanghai Stålværk Nr.1 med udstyr til at fremstille 600.000 tons rustfrit stål. Når disse projekter er afsluttet på tre til fem år, vil produktionen af rustfrit stål stige væsentligt. Så meget at 70% af den indenlandske efterspørgsel vil blive dækket.

Kinas rustfrit stål-industri er ved at indhente de udviklede lande, hvad angår tilhørende teknologi. I de sidste tre år har Taiyuan Stålværk ombygget sit valseværk nr. 7, Baoshan nye Stålværk har iværksat et rustfrit stål-projekt og Zhangjiagang-Pudong Rustfrit Stål-værk er blevet grundlagt. Disse projekter bragte den indenlandske produktion af rustfrit stål op til 305.000 tons om året. Rustfrit stålsamlebånd kan nu også etableres med relativt små investeringer og udvikles hurtigt, som det er blevet gjort med stålpladeproduktion og varmtvalse på Taiyuan Stålværk og Shanghai Stålværk nr. 1.

Tilgængeligheden af de nødvendige råmaterialer til produktion af rustfrit stål er i bedring. Kina har knaphed på nikkel og krom, hvoraf sidstnævnte er et grundlæggende element i produktionen af rustfrit stål. Kina har også knaphed på rustfrit stålaffald, der i væsentlig grad kan reducere omkostningerne i produktionen af rustfrit stål. Kinas indtræden i WTO vil bedre vilkårene for import af nikkel, krom og rustfrit stålaffald og endog gøre det muligt for kinesiske virksomheder af investere i og etablere baser med råmaterialer i udlandet.

Endelig vil investeringsbetingelserne i rustfrit stål-industri blive reformeret og liberaliseret, og det enorme marked i Kina vil uden tvivl tiltrække en lang række af udenlandske investorer.
 

Ledelsen vil bedres

Kinas rustfrit stål-industri må forbedre sin teknologi og sine ledelsesmetoder for at blive konkurrencedygtig, når Kina bliver medlem af WTO. Kinas virksomheder har med held gennemlevet landets udvikling fra plan- til markedsøkonomi, men at skulle lukke op for verdensøkonomien vil vise sig at blive en ny og vanskelig prøve. Statsproduktionen vil næsten forsvinde og disse virksomheder bliver nødt til at indhente deres konkurrenter, hvad angår kvalitet, omkostninger og service. Derfor bliver alle kinesiske rustfrit stålvirksomheder nødt til at studere hele produktionsprocessen indgående, fra erhvervelse af råmaterialer til produktlevering, og iværksætte foranstaltninger til at forbedre forarbejdningsteknologi, udstyr, drift og ledelse for at imødekomme udfordringerne på det globale marked.

 

Tekst 47 | Oversigten over kildetekster | Tekst 49

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk