Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Estland bryder endelig løs fra Sovjetunionen

Selvstændighedserklæringen af 20. august 1991.

 

Estlands Øverste Sovjets beslutning om Estlands statslige uafhængighed:

 

I det vi udgår fra Republikkens Estlands beståen som folkeretssubjekt,

støtter os til den klart udtalte vilje fra Estlands indbyggere ved folkeafstemningen den 3. marts 1991 om at genskabe Republikken Estland,

tager i betragtning ESSR's Øverste Sovjets erklæring af 30. marts 1990 "Om Estlands tatslige stilling" og "ESSR's Øverste Sovjets deklaration om samarbejdet mellem ESSR's  Øverste Sovjet og Den Estiske Kongres,

tager betragtning, at det i Sovjetunionen foregåede statskup bringer den i Estland foregåede demokratiske proces i alvorlig fare og umuliggør en genskabelse af Republikken Estlands statslige uafhængighed ved tosidede forhandlinger med Sovjetunionen,

beslutter Estlands Øverste Sovjet,

1. At bekræfte Republikken Estlands statslige uafhængighed og søge at genskabe Republikken Estlands diplomatiske forbindelser.

2. At danne en grundlovgivende forsamling med henblik på at udarbejde en grundlov, der skal forelægges en folkeafstemning. Denne forsamling udformes via delegering af Estlands lovgivende organ, Estlands Øverste Sovjet, og af repræsentationen for de estiske statsborgere, Den Estiske Kongres.

3. At gennemføre parlamentsvalg i henhold til Estlands nye forfatning i løbet af 1992.

 

Tekst 28 | Oversigten over kildetekster | Tekst 30

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk