Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Estisk modstand 1944

Appel fra den estiske nationalkomité, 23. juni 1944.

 

Det estiske folk har aldrig afgivet sin politiske selvstændighed, og den lykkelige fremtid for et frit og uafhængigt Estland ligger i folkets hænder. Landet er stadig fast besluttet på og fuldt ud berettiget til at tilhøre familien af frie og demokratiske nationer som et ligeberettiget og selvstændigt medlem.

I fire år har Estland lidt under besættelser, først af en østligt og siden af en vestlig totalitær stat. Begge okkupanter har voldeligt og brutalt undertrykt den estiske nations lovlige rettigheder, frastjålet folket dets frihed og uden barmhjertighed ødelagt landet. Dog har hverken undertrykkelse eller terror kunnet undertrykke viljen til at leve eller nationens livskraft. På trods af denne vanskelige situation har folket utrætteligt fortsat sin kamp mod besættelsesmagterne.

Den estiske nation er fast besluttet på, at den selvstændige, demokratiske estiske republiks lovlige organer skal genoptage deres funktion. Estland er forberedt på at kæmpe bittert for at nå dette mål.

Mens landet bliver brutalt ødelagt af fremmed besættelse, er en fjende, som med sine massakrer og deportationer i 1941 klart har vist sin klare hensigt om at udslette den estiske stat og folk, ved at invadere landet. Samtidig ødelægger okkupationsmagterne nationens materielle ressourcer og arbejdskraft og forhindrer en effektiv organisering af landets forsvar. Denne alvorlige situation kræver, at alle folkets ressourcer lægges sammen og sat i arbejde for beskyttelse og udøvelse af folkets rettigheder. Til dette formål er Den Estiske Republiks Nationalkomite blevet skabt af folkets enstemmige vilje. Nationalkomiteen påtager sig udøvelsen af magten i Estland, indtil de forfatningsmæssige organer begynder at fungere i Estland. Komiteen består af delegerede fra alle politiske og samfundsmæssige organisationer i indland og udland, der stiller sig bag målet om national uafhængighed.

Estlands kamp for selvstændighed skal udføres i nært samarbejde med de andre nationer, som kæmper for deres frihed og uafhængighed og i kontakt med alle de demokratier, der anerkender principperne for folkenes frihed.

Estlands folk, selv skæbnens sværeste slag har ikke kunnet ryste din overbevisning og tillid eller knuse vort folks vilje til at leve gennem de århundreder, hvor vore forfædre har kæmpet for deres land og deres frihed. Vi kæmper nu med den samme uovervindelige styrke. Ingen magt på jorden kan undertrykke det estiske folks faste tro eller dets klippefaste vilje  til at fortsætte sin frie og selvstændige eksistens, som det har vundet ved egen kraft, og som er baseret på retfærdighed, lovgivning og frihed. Mange nationer kæmper og lider sammen med os for deres rettigheder og deres frihed. Aldrig skal det lykkes for voldens kræfter at holde disse mange millioner undertrykt eller at kvæle deres trang til frihed. Deres land har brug for dig. Foren jer i en uovervindelig front. Kæmp for et frit, uafhængigt og lykkeligt Estland.

Den Estiske Republiks Nationalkomite.

Tallinn, sejrsdagen, 23. juni 1944

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk