Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Nazisternes planer i de besatte østområder

Uddrag fra en tale om Tysklands østpolitik holdt af Alfred Rosenberg, daværende leder af nazipartiets udenrigspolitiske afdeling. 20. juni 1941.

 

Forslag vedrørende forhold i østpolitikken

 

1. Systemet med kollektivlandbrug vil grundlæggende ikke blive ændret meget.

2. I lang tid vil lokalbefolkningen ikke have adgang til nogen mulighed for vækst eller uddannelse, med mindre det er i den tyske regerings interesse.

3. Enhver form for uafhængighed eller autonomi er vil forblive forbudt.

4. Tilfældighed og foragt i forholdet til indbyggerne vil eksistere og vil blive underbygget med lovgivning.

De overfor nævnte forhold er ikke baseret på humanistiske overvejelser, men på det, der er nødvendig for at opnå [vore] mål, som kun kan realiseres i samklang med Tysklands interesser (…)

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk